Estudia a la UdG

Descripció del programa

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura (curs 2019-2020)

Dades generals
Nom Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Centre/s Escola de Doctorat
Nre. de places disponibles

45

Nre. d'estudiants matriculats

Dades oficials de matrícula

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat