Estudia a la UdG

Descripció del programa

Contacte:

Directora del programa de doctorat:

Dra. Míriam Cabré

miriam.cabre@udg.edu

00 (34) 972 41 89 58

 

Per a més informació:

Escola de Doctorat 

angels.carreiro@udg.edu

00 (34) 972 41 80 48

 

 Programa de Doctorat en Ciències Humanes i de la Cultura (curs 2011-2012)

Dades generals
Nom Programa de Doctorat en Ciències Humanes i de la Cultura
Centre/s Escola de Doctorat
Direcció i coordinació

Directora del programa de doctorat:

Dra. Míriam Cabré

miriam.cabre@udg.edu

00 (34) 972 41 89 58

 

Per a més informació:

Escola de Doctorat 

angels.carreiro@udg.edu

00 (34) 972 41 80 48

 

 

Nre. de places disponibles

Nombre de places ofertades per curs: 100

Nre. d'estudiants matriculats

Alumnes matriculats en recerca el curs 2010-2011: 95

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat