Laboratori d'Ictiologia Genètica (LIG)

Activitats

Contacte

Logo_LIG

Laboratori d'Ictiologia Genètica

Departament de Biologia

Facultat de Ciències

Campus de Montilivi s/n

E-17071-GIRONA

Tel. +34 972418961

Fax. +34 972418277

              972418150

joseluis.garcia@udg.edu


Activitats

Reserva genètica Galemys

Les activitats principals del LIG són la realització de projectes científics i convenis de recerca amb institucions públiques o privades en l'àmbit de la gestió i conservació de la flora i fauna a partir d'estudis sobre la diversitat genètica de les poblacions. Tanmateix el laboratori dona serveis d'anàlisis genètics a usuaris externs, be de la pròpia universitat o de institucions alienes a la UdG.

Las actividades principales del LIG se centran en la realización de proyectos científicos i convenios de investigación con entidades públicas y privadas en el ámbito de la gestión y conservación de la flora i la fauna a partir de estudios sobre la diversidad genética en sus poblaciones. El laboratorio da también servicio de análisis genéticos a usuarios externos.

· projectes de recerca/proyectos de investigación / research projects

· convenis / contratos / contracts

· publicacions / publicaciones / publications