Logo Universitat de Girona

Propostes acceptades

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Propostes acceptades

Els participants podran consultar l’estat de les seves contribucions mitjançant la pàgina ConfTool, així mateix podran veure l’estat de les seva participació al congrés.

Les resolucions d’avaluació de les propostes s’emetran en el període comprès entre l’1 de setembre i el 5 d’octubre de 2009 i cada participant ho podrà consultar mitjançant la plataforma ConfTool. És necessari que una vegada acceptada una contribució, el autor o autors realitzin el pagament corresponent a les quotes d’inscripció.

PAGAMENT REDUÏT: Entre el 15 de maig i el 31 d’octubre de 2009

PAGAMENT COMPLET: a partir de l’1 de novembre de 2009

Per a què les propostes es facin efectives i formin part de les actes del congrés, es necessari  que almenys un dels seus autors hagi satisfet la quota “COMPLETA” de participació abans del dia 30 de novembre de 2009. Quan una proposta segui presentada per més d’un autor i algun d’aquests no tingui prevista la seva assistència al congrés, serà necessari satisfer la quota “MÍNIMA” d’inscripció per a tenir dret al certificat de presentació de proposta i també a les actes i material complementari generat en el congrés.

A partir del 10 de gener de 2010 es podran consultar totes les contribucions presentades mitjançant el següent link: