Logo Universitat de Girona

Enviar una proposta

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Enviar una proposta

Les llengües oficials del Congrés són: Francès, Espanyol i Català. Totes les propostes es podran presentar indiferentment en qualsevol d’aquestes llengües; així mateix els participants podran intervenir utilitzant qualsevol d’elles. També, encara que no es consideri llengua oficial, es podran presentar propostes en Anglès.
La conferència inaugural disposarà de traducció simultània a totes les llengües oficials del Congrés. Igualment es garantirà la traducció simultània en els espais de treball que així ho requereixin. A la resta d’espais de treball està previst garantir l’accés als documents complets de les propostes i el temps suficient per possibilitar la seva comprensió.
S’entén que les tres llengües oficials del congrés són llengües romàniques i permeten una fàcil comprensió en un document escrit. No obstant, es garantirà que cadascun dels espais de treball compti amb interlocutors que parlin les tres llengües oficials, per així concretar i agilitzar les intervencions.

Per a enviar propostes es necessari estar registrar al congrés mitjançant la plataforma ConfTool. Des de la pàgina personal, els participants podran accedir al menú contribucions i seguidament al formulari d’enviament de propostes.

Les propostes de participació (comunicacions, tallers i punts de trobada) s’han d’enviar dins del període comprès entre els dies 15 de maig i 15 d’agost de 2009, mitjançant de la pàgina ConfTool i seran avaluades entre l’1 de setembre i el 5 d’octubre de 2009.  Els documents definitius de les propostes acceptades, hauran de presentar-se abans del 30 de novembre de 2009 mitjançant la pàgina ConfTool.

Al seleccionar l’enviament de contribucions es desplega un formulari que permetrà definir el tipus de contribució (comunicacions, tallers, punts de trobada). Una cop definit el tipus de contribució, s’obre una nova finestra per a l’enviament de contribucions.

Per a enviar la seva contribució a l’esdeveniment es necessari complimentar el formulari i un cop validades les dades, permet enviar el document en forma digital al nostre servidor. Es necessari omplir tots els camps marcats amb asterisc (*). Remarquem que es podrà actualitzar la contribució fins el final del període de presentació de propostes.

Les dades a complimentar:

Informació sobre els autors en cas de propostes colectives.

De cadascun del autors:
  • Nom:
  • Cognoms:
  • Correu electrònic:
  • Organització
Dades de la contribució:
  • Títol de la contribució:
  • Resum. Amb una extensió màxima de 800 paraules i atenent les característiques descrites per a cada tipus de proposta a la web del congrés.
  • Definir l’eix temàtic al que pertany.
  • Definir fins a 5 (cinc) paraules clau.

El següent formulari es d’enviament de la comunicació i podrem revisar les dades de la proposta introduïts al formulari. Si aquests són correctes és necessari confirmar-la com a contribució completa.

Entre l’1 de setembre i el 5 d’octubre de 2009 es comunicarà la resolució de les comunicacions acceptades mitjançant la plataforma ConfTool i els participants hauran de presentar els textos complets abans del 30 de novembre de 2009 i formalitzar els pagaments de les quotes de participació. Per a què les propostes formin part de les actes del congrés, es necessari que almenys un dels seus autors hagi satisfet la quota “COMPLETA” de participació abans del dia 30 de novembre de 2009.