Logo Universitat de Girona

Inscriure’s al congrés

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Inscriure's al congrés

La inscripció al Congrés es f mitjançant la interfície d'administració d'esdeveniments ConfTool en diferents fases:

Primera fase. Registre com usuari

Mitjançant la plataforma ConfTool les persones interessades es registren al congrés, completant es diferents camps requerits al crear un nou compte. Quan un usuari està registrat, té accés mitjançant la plataforma ConfTool a la gestió de la seva participació, presentació de propostes per als diferents àmbits de participació, comunicacions, tallers i punts de trobada, rebre l'avaluació de les seves propostes i realitzar els pagaments corresponents a les quotes d'inscripció.

Segona fase. Presentació de propostes

Els usuaris registrats poden accedir mitjançant la seva pàgina, utilitzant el password i la contrasenya personal, a les funcions d'enviament de propostes i a les avaluacions, així mateix podran presentar els textos complets de les seves propostes.

Tercera fase. Pagament de les quotes d'inscripció

Existeixen dos tipologies d'inscripció, amb assistència i  participació al congrés i sense assistència:

  • La quota d'inscripció amb assistència (Completa) inclou els drets de participació, el certificat individual, el document d'actes del congrés i material complementari, els cafès i els dinars dels dies 4, 5 i 6 de febrer. També inclou les visites guiades i activitats gratuïtes programades en el marc del congrés.
  • La quota d'inscripció sense assistència (Mínima) inclou el certificat individual de propostes presentades, el document d'actes del congrés i el material complementari.

També existeixen reduccions en la quota per a aquells estudiants de Postgrau matriculats en Màsters i Doctorats. Per a accedir a aquesta reducció de la quota s'haurà d'acreditar amb la seva matrícula activa per al període acadèmic 2008/2009 o bé, per al 2009/10.

Els participants membres de les Universitats organitzadores del congrés podran accedir a la reducció de la quota mitjançant una clau especial d'accés que els hi facilitaran i que haurà d'acreditar en el moment de la inscripció (pagament de les quotes) al congrés.

La inscripció al Congrés es fa mitjançant la interfície d'administració d'esdeveniments ConfTool en diferents fases:

  

TIPUSREDUÏDANORMAL
MÍNIMA

Participació sense assistència           

Bàsica100 €120 €
Universitats organitzadores         90 €100 €
Estudiants80 €100 €
COMPLETA

Participació amb assistència

Bàsica220 €260 €
Universitats organitzadores190 €220 €
Estudiants160 €200 €

QUOTA REDUÏDA. Pagaments realitzats fina el 31 d'octubre de 2009 (inclòs)

QUOTA NORMAL. Pagaments realitzats a partir de l'1 de novembre de 2009


Sopar del Congrés (esdeveniment social dia 5 de febrer)
Les persones que vulguin assistir al sopar del Congrés ho hauran d'assenyalar a la casella corresponent de la plataforma ConfTool  i ingressar l'esmentat import juntament amb la inscripció al Congrés. 

Activitats opcionals

Les persones que vulguin assistir a les activitats culturals programades ho hauran d'assenyalar a la casella corresponent al moment d'inscriure's. En el cas de les activitats especials no gratuïtes, hauran d'ingressar l'import de l'activitat juntament amb el corresponent a la inscripció al Congrés.

(*) Recordem que únicament seran publicades aquelles propostes (text complet) enviades abans del 30 de novembre de 2009 i com a mínim un dels seus proposants hagi satisfet les corresponents quotes d'inscripció.

 

Procediment de pagament

El pagament de la inscripció es pot fer de les següents formes:

1. Mitjançant transferència bancària

Important: En l'ordre de transferència s'ha d'indicar el nom i cognoms del o dels congressistes i el concepte "Raó de la transferència" que proporciona ConfTool.

Rebrà un correu electrònic amb:

  • Les dades bancàries completes per a poder realitzar l'ingrés
  • El concepte de transferència que hi haurà de figurar

Per a formalitzar la inscripció serà també imprescindible enviar conjuntament (sigui per fax o escanejat) el full d'inscripció i el resguard de la transferència bancària a la Secretaria de l'Organització del Congrés.

2. Pagament amb targeta (Visa, MasterCard o Aurora)

La interfície d'administració d'esdeveniments ConfTool guia i dóna tota la informació necessària per a realitzar el pagament de la forma escollida.

Per a pagaments amb targeta, ha d'utilitzar l'opció PayPal, seguidament escollir "¿No dispone de una cuenta PayPal?" i podrà realitzar el pagament amb la targeta que desitgi (Visa, MasterCard o Aurora).

 

3. Pagament  amb PayPal

La interfície d'administració d'esdeveniments ConfTool guia i dóna tota la informació necessària per a realitzar el pagament de la forma escollida.

Ha d'utilitzar l'opció PayPal i seguidament "Identifíquese en PayPal" i podrà realitzar el pagament mitjançant el seu compte PayPal.
 

Important:

  • L'aforament és limitat. 
  • La inscripció no es considera formalitzada fins que no s'hagi realitzat el pagament corresponent.
  • Només es retornarà l'import de la inscripció per motius atribuïbles a la organització.
  • Les quotes d'inscripció reduïdes s'apliquen únicament a les inscripcions el pagament de les quals s'hagi realitzat abans del 31 d'octubre (inclòs).