Logo Universitat de Girona

Punts de trobada

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Punts de trobada

Els punts de trobada tenen l’objectiu de proporcionar als assistents al congrés la possibilitat d’exposar, d’una forma visual i gràfica, les seves línies de treball, investigacions o simplement experiències viscudes dins de l’àmbit de les didàctiques. Aquests treballs en format pòster, vídeo o investigació basada en imatges, seran exposats mitjançant monitors de TV a diferents espais “halls” de la seu del congrés. Almenys un autor de cada pòster o vídeo haurà de de ser-hi present per poder debatre el tema amb els assistents interessats. Els horaris estan delimitats al programa del congrés.

Aquests treballs disposaran d’un màxim de 15 minuts per a la seva exposició.

Treballs per als punts de trobada

Les propostes s’han d’enviar a la Secretaria del Congrés abans del dia 15 d’agost de 2009 mitjançant la plataforma d’administració d’esdeveniments ConfTool, disponible en aquesta mateix web.

Les propostes seran avaluades per dos membres del Comitè Organitzador i Científic del Congrés. La resolució del comitè es podrà consultar mitjançant la plataforma ConfTool a partir del 5 d’octubre de 2009.

Les aportacions aprovades seran publicades a la pàgina web del Congrés a partir del 10 de gener de 2010 perquè els assistents puguin consultar-les amb antelació.

Característiques i requisits dels resums

Els resums han de presentar una descripció de l’activitat proposada que s’ajusti als eixos temàtics del Congrés. La seva extensió serà d'un màxim 800 paraules.

Hauran d’incloure els següents apartats:

 • Títol
 • Autors de la proposta, detallant per a cadascun d’ells les següents dades:

Nom i cognoms

Universitat/institució

Adreça electrònica

 • Eix temàtic en el qual s’inscriu
 • Tipologia del treball (vídeo, pòster, etc.)
 • Objectius
 • Tècniques, recursos, estratègies o mètodes emprats
 • Resultats obtinguts i conclusions principals
 • Questions i/o consideracions per al debat

Es valoraran especialment els següents aspectes:

 • Definició clara dels objectius i metodologia de la proposta
 • Coherència del contingut
 • Presència d’elements innovadors
 • Formulació d’interrogants per al debat

Perquè la proposa per als punts de trobada sigui acceptada pel Comitè Organitzador i científic i s’incorpori a la programació del Congrés és necessari que, com a mínim, un dels seus autors formalitzi la inscripció (opció COMPLETA).

Per poder disposar del certificat de participació és necessari estar inscrit al congrés; aquests certificats s’entregaran al finalitzar la presentació del taller.

Propostes acceptades per a ser incloses a la publicació del Congrés

El text complet de les propostes acceptades s’haurà d’enviar a la Secretaria del Congrés abans del  30 de novembre de 2009, mitjançant la plataforma d’administració d’esdeveniments ConfTool (com document adjunt en format .doc, .pdf, .rtf o .zip) i serà revisat pel Comitè Científic del Congrés.

Característiques i requisits de les propostes

S’hauran de seguir necessàriament les pautes de presentació descrites a continuació:

Normes per a l'elaboració de pòsters:

Els qui escullin el format pòster hauran d’adaptar-se a les mesures XX x XX i les imatges es presentaran en un format .jpg, .tif, .pcx o .gif.

El pòster haurà d’incloure:

 • Títol del pòster en la llengua pròpia i en una altra llengua oficial del congrés.
 • Eix temàtic en el qual s’enquadra el pòster
 • Nom i cognoms del autor
 • Institució
 • Correu electrònic de l'autor
 • Resum d’un màxim de 10 línies
 • Paraules clau (màx. 5)

El protocol haurà de seguir, sempre que es pugui, el següent esquema:

 • Introducció o Fonamentació teòrica
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions
 • Bibliografia
Normes per a la presentació de vídeos:

El vídeo haurà de sobrepassar els 15 minuts i presentar-se en format DVD (.avi)

Els vídeos hauran d’incloure:

 • Títol del treball en la llengua pròpia i en una altra llengua oficial del congrés
 • Eix temàtic
 • Nom i cognoms de l’autor
 • Institució
 • Correu electrònic de l’autor
 • Resum d’un màxim de 10 línies
 • Paraules clau (màx. 5)
Normes per a la presentació d’altres treballs basats en imatges:

Els qui escullin altres tipologies de presentació hauran de presentar els seus treballs en format PowerPoint (.ppt o .pps), i aquests no sobrepassaran els 15 minuts.

Els PowerPoints hauran d’incloure:

 • Títol del treball en la llengua pròpia i en una altra llengua oficial del congrés
 • Eix temàtic
 • Nom i cognoms del autor.
 • Institució
 • Correu electrònic de l’autor
 • Resum d’un màxim de 10 línies.
 • Paraules clau (màx. 5)

El protocol haurà de seguir, sempre que es pugui, el següent esquema:

 • Introducció o Fonamentació teòrica
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions
 • Bibliografia

Per a poder ser inclosos al llibre d’actes i disposar del certificat corresponent, tots els  autors que figurin en aquests treballs hauran d’estar inscrits al Congrés.