Logo Universitat de Girona

Taules de comunicació

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Taules de comunicació

Els assistents podran presentar comunicacions relacionades amb els eixos temàtics del Congrés.

Les taules de comunicacions s’organitzaran en sessions paral·leles. Al llarg del Congrés es realitzaran tres torns de 10 sessions simultànies que seran dinamitzades per un ponent, el qual presentarà un resum de les comunicacions corresponents a la taula, obrint d’aquesta manera el debat entre els participants i els ponents i facilitant les anàlisis dels treballs presentats.

Per participar com a ponent serà necessari haver entregat les aportacions en el termini indicat, de manera que els moderadors de cada taula puguin realitzar la síntesi del contingut dels treballs i plantejar les preguntes i aspectes més destacables que permetin desenvolupar un debat sobre el tema.

En aquests debats intervindran necessàriament els autors dels diferents treballs (com a mínim hi haurà d’estar present un dels autors de la comunicació) i els assistents al Congrés. Al final de la sessió, el ponent de la taula entregarà els certificats a cadascun dels autors.

Propostes de comunicació

Les propostes de comunicació s’han d’enviar a la Secretaria del Congrés abans del dia 15 d’agost de 2009 mitjançant la plataforma d’administració d’esdeveniments ConfTool, disponible en aquesta mateixa web.

Les propostes de comunicació seran avaluades per dos membres del Comitè Organitzador i Científic del Congrés. La resolució del comitè es podrà consultar a la plataforma ConfTool a partir de l’1 de setembre i fins al 5 d’octubre de 2009.

Les aportacions aprovades pel Comitè Organitzador seran publicades a la pàgina web del Congrés a partir del 10 de gener de 2010 perquè els assistents puguin consultar-les amb antelació, facilitant així el debat i la discussió a les Taules de Comunicacions.

Característiques i requisits dels resums

Les propostes de comunicació han de presentar el resum d’un treball o experiència que s’ajusti als eixos temàtics del Congrés. La seva extensió serà de 800 paraules.

Els resums hauran d’incloure els apartats següents:

 • Títol
 • Autor/es
 • Institució
 • Eix temàtic en el qual s’inscriu
 • Objectius
 • Desenvolupament
 • Conclusions i prospectiva
 • Questions i/o consideracions per al debat

Es valoraran especialment els següents aspectes:

 • Definició clara dels objectius
 • Coherència del contingut
 • Presència dels elements innovadors
 • Conclusions ben definides
 • Formulació d’interrogants per al debat

Perquè la proposta d’una comunicació acceptada pel Comitè Organitzador s’incorpori a la programació del Congrés és necessari que, com a mínim, un dels seus autors formalitzi la inscripció COMPLETA

Comunicacions acceptades per a ser incloses a la publicació del Congrés

El text complet de les comunicacions acceptades pel Comitè s’haurà de trametre a la Secretaria del Congrés abans del 30 de novembre de 2009, mitjançant la plataforma d’administració d’esdeveniments ConfTool (com document adjunt en format: .doc, .pdf, .rtf o .zip) i serà revisat pel Comitè Científic del Congrés.

Característiques i requisits dels textos complets

S’hauran de seguir les pautes de presentació. És important llegir-les abans d’utilitzar la plantilla recomanada.

Aquests textos hauran de tenir una extensió de 3.500 paraules incloses les referències, imatges i gràfics.

 • Títol de la comunicació
 • Autors de la comunicació, detallant de cadascun d’ells les següents dades:

Nom i cognoms

Universitat/institució

Adreça electrònica

 • Resum (Màxim 150 paraules en la llengua original i en una altra de les llengües oficials del Congrés)
 • Paraules clau (un màxim de cinc)
 • Contingut de la comunicació
 • Conclusions
 • Bibliografia

Publicació digital

L’organització té previst entregar als assistents a l'inici del Congrés, una publicació en format digital amb els textos complets de les conferències i les comunicacions acceptades.

Les persones interessades que la seva comunicació sigui inclosa en aquesta publicació hauran d’enviar el text complet de la seva comunicació abans del dia 30 de novembre de 2009. En cas contrari, aquest serà publicat únicament a la web, formant part de la programació del congrés però no serà inclòs en la publicació digital.