Logo Universitat de Girona

Taules de debat

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Taules de debat

Quines són les principals tendències i temes de preocupació que mobilitzen els docents i investigadors al voltant del tema d’estudi de l’activitat del docent? El comitè científic del congrés, després d’una acurada i crítica lectura de les propostes dels diferents participants, proposarà una sèrie de moments de debat al voltant de les principals problemàtiques que emergeixen de les propostes centrades en la innovació, la intervenció educativa o formativa i/o la investigació en didàctiques de les disciplines escolars.

Els espais de debat seran moderats per representants centrals de la investigació i intervenció en les àrees de les didàctiques de les disciplines, que orientaran la discussió a partir d’eixos temàtics relacionats amb la innovació, la intervenció o la investigació. En aquests espais de debat, a més dels ponents convidats, i es solicitarà que també formin part tres o quatre participants amb propostes que s'articulin al voltant de les temàtiques plantejades a les taules. L'objectiu es generar un debat obert als participants a partir dels resultats d’experiències, d’intervencions, innovacions o investigacions realitzades en qualsevol àmbit educatiu.

Taules de debat
TAULA 1. La intervenció, la innovació i la investigació, una relació necessària per a les didàctiques  
Dra. Anna Camps
Catedràtica emèrita de Didàctica de la Llengua la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dirigit projectes de recerca sobre l’ensenyament i l’aprenentage del llenguatge escrit, l’activitat metalingüística en aquests processos, sobre els conceptes gramaticals dels alumnes i sobre l’ensenyament de la gramàtica. Ha coordinat i participat en xarxes de recerca nacionals i europees. Autora de llibres sobre l’ensenyament de la lectura, de la composició escrita i de la gramàtica y de nombrosos articles en revistes nacionals i estrangeres. Es codirectora de la revista ARTICLES de Didàctica de la Llengua i la Literatura y membre del consell editorial de diverses revistes educatives i d’ensenyament de la llengua. Les líneas d’investigació actuales versen sobre el raonament metalingüístic dels escolars i sobre l’aprenentatge de la gramàtica. 
Dr. René Rickeman
Doctor en ciències de l'educació de la Universitat de Ginebra, és professor de didàctica dels ensenyaments artístics en les formacions del professorat per a l'escola primària i secundària. És cocoordinador amb Joaquim Dolz del Departamento de didàctiques de les disciplines, Facultat de psicologia i ciències de l'educació de la Universitat de Ginebra. Dirigeix actualment l'equip d'investigacions Semiosis-Educació-Desenvolupament (SET) de la mateixa facultat i coordina la xarxa internacional en clínica didàctica (Clidi). Les principals línies d'investigació: Estudi dels processos de professionalització docent en educació superior i a l'escola obligatòria; Estudi dels processos socioculturals de construcció de l'emoció estètica; Desenvolupament de metodologies clíniques per a la investigació en didàctiques dels ensenyaments artístics (Visuals, música i teatre). És professor convidat en els doctorats de la Universitat Pedagògica Nacional i de la Universitat d'Antioquia (Colòmbia).
TAULA 2. De les didàctiques específiques a les didàctiques comparades: reptes actuals i estat actual
Dra. Francia Leutenegger
 

És Mestra d'ensenyament i de recerca a l'Equip Genevoise de Didàctica Comparada des d'octubre de 2002, amb la tesi en Ciències de l'Educació a la Universitat de Ginebra.
"Contribution à la théorisation d'une clinique pour le didactique. Trois études de cas en didactique des mathématiques
."
Treballa en el marc del Servei de la Recerca Pedagògica del DIP del cantó de Ginebra. Des de 1992, col·labora amb l'equip de didàctica de les matemàtiques sota la direcció del Prof. J. Brun i, des de 1994, forma part de l'equip del Prof. ML Schubauer-Leoni.
Els seus treballs es refereixen principalment al desenvolupament d'un clínic experimental per estudiar comparativament els fenòmens didàctics (d'una disciplina a l'altra, d'un lloc a l'altre, per exemple). Els seus treballs actuals són portats en el marc de la "Casa dels Petits" sobre l'entrada, a les aules d'infantil, de les primeres formes escripturals (en matemàtiques i en l'àmbit de la llengua).
 

Dra. Roser Juanola
 
Catedràtica de la Universitat de Girona, Didàctica de la Expressió Plàstica. 
TAULA 3. Entre la pràctica reflexiva i la investigació educativa: vers un nou perfil professional
Dra. Olga Esteve
Va ser durant 16 anys professora d'alemany com a llengua estrangera de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes; en l'actualitat és titular de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra i col·laboradora amb la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la formació permanent del professorat.
Doctora en Ciències de l'Educació, la seva línia principal d'investigació s'enclava en el marc de la investigació educativa i més concretament en el foment de processos d'autoregulació, tant en els aprenentatges escolars com en la formació inicial i permanent del professorat. En relació amb aquest últim àmbit, s'ha especialitzat en models de formació basats en la 'pràctica' denominada 'reflexiva'. Des dels últims quatre anys es dedica gairebé exclusivament a la formació de formadors i formadores per a la implantació de models de formació permanent basats a la pràctica reflexiva, els quals pretenen promoure el desenvolupament de les competències docents a través d'un aprenentatge reflexiu i colaborativo.
Dr. Jesús Estepa
Catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Huelva i membre del Grup d'Investigació DESYM i de la Xarxa IRES, va ser professor de Geografia i d'Història a Secundària. Entre les seves publicacions relacionades amb la taula de debat: el coneixement professional dels professors de Ciències Socials; Projectes curriculars de Ciències Socials per a la investigació a l'aula; L'experimentació curricular en Ciències Socials com a base per al canvi de la pràctica educativa. 
TAULA 4. Transversalitat a les didàctiques específiques
             Dr. Juan Ignacio Pozo
 

És Catedràtic de Psicologia Bàsica a la Universitat Autònoma de Madrid. Ha estudiat l'aprenentatge en diferents àrees del currículum (història, física, química, filosofia, música, gramàtica, etc.) a l'educació secundària i a la universitat, sempre en el marc d'equips interdisciplinaris en els quals col·laboraven professors o especialistes d'aquestes àrees. Així mateix ha desenvolupat una tasca teòrica en l'anàlisi de models cognitius de l'aprenentatge.

Dr. Francisco Maeso
 
Doctor en Belles Arts, Professor Titular de la Universitat de Granada. Autor de llibres de text d'Educació Plàstica i Visual. Editorial Everest. 1996-1997-1998. Coautor del manual: Didáctica de la Educación Artística. Editorial Pearson. 2003
Coautor del manual: Investigación en educación artística. Editorial Universitat de Granada. 2005. Coordinador del manual "El Arte de Ensenyar el Arte. Metodologia innovadora en Bellas Artes" Ediciones Universitarias y de Ciclos Superiores. 2008.
TAULA 5. Comunitats educatives, d'aprenentatge i aprenentatge cooperatiu: punts comuns i  divergències
                     Dra. Carmen Trigueros
Professora Titular de la Universitat de Granada. Investigadora del Grup d'Investigació: Cultura de la Diversitat i Escola. Ha participat en diversos projectes relacionats: "Reflexionar per a innovar. Millora de la qualitat docent des de la reflexió sobre els models d'ensenyament utilitzats a l'aula universitària". "Des de l'autonomia a la col·laboració en els processos d'aprenentatge de l'alumnat universitari". "Cap a un model de professor col·laboratiu des de l'anàlisi de les tasques docents: una experiència interdisciplinar". "Pla de millora del Pràcticum: creació de materials i espais per a la docència presencial i virtual". "El Xat com estratègia per a fomentar l'aprenentatge col·laboratiu en el Pràcticum de Magisteri".
Dra. Carme Burgués
 
Professora titular de la Universitat de Barcelona. Mestra, matemàtica, doctora en C.E. Línies de treball: currículum de matemàtiques en EP i ESO, formació de docents de matemàtiques, formació de professorat investigador. Recerques actuals sobre la interculturalitat en la formació de mestres, ús de la fotografia en la formació didàctica-matemàtica de mestres, ús de la història de la matemàtica en la formació competencial a la ESO i el paper de la conversa a classe de matemàtiques. 
TAULA 6. De les didàctiques disciplinars a les didàctiques professionals: ampliació del camp d'estudi i inserció laboral
                       Dra. Sabine Vanhulle
 
Professora a la Secció de Ciències de l’Educació, Universitat de Ginebra. Grup d’investigació TALES (Teories, Accions, Llengües i Coneixements). Treballs previs : didàctica de la lectoescriptura, cercles de lectura, "littéracie" dels futurs professors. Treballs actuals : dispositius de didàctica professional (portafoli, escriptura) ; processos socials i individuals en la construcció dels coneixements professionals. Àmbit d’especialització : anàlisi del discurs.
Dra. Itziar Idiazabal
 
Catedràtica de Filologia Basca a la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), des de 1992. És doctora per la Université de Genève (1983) amb la tesi "La comprehension des structures à fonction casuelle en basque" sota la direcció de J.-P. Bronckart. Ha desenvolupat diversos projectes d'investigació en l'adquisició del llenguatge de nens bilingües, en l'anàlisi discursiva de l'euskera i en ensenyament bilingüe (http://www.elebilab.com). Ha publicat nombroses contribucions científiques en els tres àmbits d'investigació. Des de 1997, forma part del grup Amarauna d'UNESCO Etxea (www.amarauna-languages.com) i és una de les autores de l'Informe sobre les Llengües del Món (Martí et al., "Paraules i mons. Informe sobre les llengües del món", Barcelona: Icaria, 2006; aquest informe s'ha publicat també en anglès, en euskera, en francès i en rus). El 2007 ha estat nomenada Coordinadora de la Càtedra UNESCO de Patrimoni Lingüístic Mundial de la UPV-EHU. www /unesco-hizkuntza-katedra.ehu.és. Des de 1990 està coordinant programes de postgrau, Màsters i Doctorats en Traducció i en Lingüística Aplicada a l'Ensenyament Bilingüe i Multilingüe en la UPV/EHU.
TAULA 7.  Pràctiques i intervencions escolars, extraescolars i en altres contextos
                       Dra. Ma. Jesús Agra
 
Doctora en Belles Arts, desenvolupa el seu treball com Professora Titular de Didàctica de l'Expressió Plàstica en la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Santiago de Compostel·la. Conscient de la necessitat de canvi centra el seu interès professional en una educació artística (contextos formals i no-formals) d'acord amb els canvis socials i tecnològics que estem vivint i de la importància que l'art, en totes els seus vessants, té en les nostres vides. La seva línia d'investigació i publicacions més recents s'emmarquen entorn de la metodologia de situacions.
Dr. Victor Neuman
 
És Doctor per la Universitat de Granada, en la qual va defensar la Tesi Doctoral "Els concerts didàctics i l'audició musical en l'aula", Premi Extraordinari de Doctorat. Actualment és professor del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Granada. Ha estat mestre i professor de música d'educació infantil, primària i ESO, i coordinador de música en centres escolars. Ha impartit nombrosos cursos de didàctica de la música a Espanya, Argentina i Paraguai; i va participar en congressos nacionals i internacionals, trobades, tallers i jornades a Europa i Amèrica. En 1994 va crear el Departament Educatiu de l'Orquestra Ciutat de Granada (OCG), del que ha estat coordinador, amb el qual realitza nombroses activitats educatives des de 1991. Director de les I Jornades sobre Concerts Didàctics del Festival de Música Espanyola de Cadis de 2008 i membre de la Comissió d'Investigació de ISME Espanya (International Society for Music Education). És autor de diverses publicacions d'educació musical, relacionades amb didàctica de la música, audició musical, concerts didàctics, treball cooperatiu i educació musical infantil.
TAULA 8. Les didàctiques i la seva aportació a la integració intercultural
                       Dr. Onofre Contreras
 
Llicenciat en Ciències de l'Esport per l'INEF de Madrid i Doctor en Dret per la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM). Catedràtic de Didàctica de l'Expressió Corporal i Director del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat de Castella-la Manxa. Autor de llibres i articles relacionats amb la didàctica de l'educació física, l'aprenentatge de la tàctica esportiva, la imatge corporal i la motivació. Dirigeix el Grup d'Investigació EDAF.
Dra. Maravillas Díaz
 
Professora Titular de l'Àrea Didàctica de l'Expressió Musical a la Universitat del País Basc. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per aquesta Universitat. Especialista en Didàctica de la Música i en Formació Inicial i Permanent de Professorat. Els seus interessos d'investigació giren entorn de currículum i música, creativitat i interculturalidad. Autora de diverses publicacions tant nacionals com internacionals en llibres i revistes especialitzades. Ha impartit nombrosos cursos així com dirigit i participat en nombrosos Congressos, Jornades i Conferències, destaca la direcció de la XXVI Conferència de la International Society for Music Education (ISME-2004). Durant els anys 1996 a 2006 va presidir la Societat d'Educació Musical de l'Estat Espanyol (SEM-EE). Va ser Assessora d'Ensenyaments Musicals del Departament d'Educació, Universitats i Investigació del Govern Basc durant els anys 2000 a 2006. Actualment és membre de la Comissao de Acompanhamento para a linha de investigaçao "Ensino da Música: Estudos i Elaboraçao de Materiais" de la Universitat d'Évora (Portugal). Codirectora de la revista "Eufonía. Didàctica de la Música". Membre del Consell Assessor Internacional de la RECIEM (Revista Electrònica Complutense d'Investigació en Educació Musical) i membre del Consell de Direcció de la revista de "Psicodidáctica". Així mateix, és membre de la Comissió Acadèmica del màster d'investigació en Psicodidáctica: Psicologia de l'Educació i Didàctiques Específiques de la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea i Coordinadora del mateix en el Campus de Biscaia
TAULA 9. Valors i problemàtiques de la introducció de les TIC a les didàctiques
               Dr. Laurent Dubois
Després d'haver ensenyat a l'escola primària durant 15 anys, Laurent Dubois ha obtingut un «Master of science» a la facultat de ciències de l'educació de la Universitat de Ginebra el 1999 i el Certificat F3-MITIC (Formació de formadors de formadors en l'àmbit dels Mitjans de Comunicació, de la Imatge i de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) el 2004.Implicat des de 2002 al sector del medi ambient del centre de formació de l'ensenyament primari, Laurent Dubois ha arribat a la Universitat de Ginebra el 2004 per donar-hi els cursos «Integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació» i « Didàctica de les ciències».
Dr. Jerónimo Morales
 
Professor Col·laborador Doctor de la Universitat de Granada. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. La seva investigació es desenvolupa en el Grup d'Investigació ÉTIMO, concretament en les àrees de l'ensenyament de l'espanyol com llengua estrangera (aplicacions tecnològiques) i l'espanyol oral. Es poden trobar articles seus en revistes nacionals i internacionals com Español Actual, Foro Hispánico (Revista Hispánica de Flandes y Holanda) i Vida Hispánica (Association for Language Learning). Col·labora recentment amb el Center for Language Education de la Josai International University de Tòquio (Japó) i en el projecte europeu Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research coordinat per la Universiteit Utrecht d'Holanda.
TAULA 10. La investigació en didàctiques: problemàtiques, àmbits metodològics, etc.
                 Dr. Antonio De Pro
Catedràtic de la Universitat de Múrcia en Didàctica de les Ciències Experimentals. Té més de 150 publicacions entre llibres, capítols de llibres, articles... Ha presentat més d'un centenar de treballs en congressos -nacionals i internacionals- 25 com ponències convidades. Treballa en diverses línies: disseny i avaluació d'activitats i propostes d'ensenyament; coneixements, creences i programes de formació del professorat; perfil d'innovació i d'ús del currículum oficial...
Dr. Ricardo Marín
 Catedràtic de la Universitat de Granada, Didàctica de l'Expressió Plàstica. 
TAULA 11. Formació del professorat de secundària.
      Dra. Conxita Màrquez
Professora Agregada del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències de la Facultat de Ciències de l'Educació de l'Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participat com a docent i en tasques de gestió en el curs de Qualificació Pedagògica (CQP), en el Màster Propi en Formació del Professorat de Secundaria i aquest curs (2009-10) en la posada en marxa del Màster Oficial. Col·labora amb el Departament d'Educació en la Formació Permanent del Professorat de Primaria i Secundària.
Dr. Rafael Porlán Ariza
Catedràtic d'Universitat a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Sevilla, a l'Àrea de Coneixement "Didàctica de les Ciències Experimentals", des de 1997.
Professor del Programa de Doctorat "Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials: un enfocament interdisciplinari" de la Universitat de Sevilla. Cursos: "Metodologia d'Investigació Didàctica", "El desenvolupament professional vinculat a l'experimentació curricular en els àmbits social i natural".
Ha participat en diversos projectes de I+D finançats en convocatòries públiques i en activitats de formació, assessorament i intercanvi amb institucions estrangeres.
TAULA 12. L'activitat docent des d'un punt de vista didàctic
Dr. Ricard Huerta
Professor d'educació artística de la Universitat de València. Membre de l'Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, codirigeix el postgrau Educació Artística i Museus. Doctor en Belles Arts i llicenciat en Música i en Comunicació, dirigeix el grup Art i Educació. Investigador convidat a universitats de Cuba, Uruguai, Colòmbia, Xile i Regne Unit. Llibres: "Funció Plàstica de les Lletres", "Art i Educació", "Un Dia", "Apaga-la! "Museu Tipogràfic Urbà". Artista visual.
                    Dra. Isabel Mili
Professora de l’àrea de Didàctica de la Música a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat de Ginebra. Ha estat mestra de primària i directora de l’Escola de Música de Bienne. El 2008 és doctora en Ciències de l’Educació.Ha participat en nombrosos cursos de formació de professorat de conservatori, primària i secundària de l’àrea de música. Ha concebut i realitzat o interpretat diferents projectes relacionats amb la música i els infants. http://www.simtotal.com/mili/