Logo Universitat de Girona

Programa

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Programa

El Congrés pretén ser un punt de trobada, d’intercanvi i de reflexió envers la situació actual de les didàctiques de les disciplines. És per aquest motiu que s’han organitzat espais de treball amb diferents formats, la conferència plenària, les taules de debat, les taules de comunicació, els tallers i els punts de trobada (pòsters, vídeos, etc.) amb la intenció que tots ells ens ofereixin l’oportunitat de mostrar, elaborar, dialogar i definir conceptes i criteris envers els eixos temàtics, i així sumar les diferents visions que puguin existir.

Eixos temàtics:
Intervenció

1. Didàctiques en les institucions educatives

2. Perspectives didàctiques en entorns culturals

3. Didàctiques comparades

Innovació

4. Innovació didàctica

5. Didàctica de la formació i professionalització docent: aportacions des de les didàctiques disciplinars

Investigació

6. Didàctica universitària i investigació

7. Aportacions de les didàctiques a les àrees de coneixement

8. Confrontació de paradigmes i perspectives en la investigació en didàctiques

El Congrés s’organitza al voltant d’espais de treball i dinàmiques diverses, amb l’objectiu de promoure debats oberts que permetin aglutinar les idees i les aportacions dels participants:

Conferència plenària:

Aquesta conferència està configurada a partir de la presència de dos ponents. L’objectiu és permetre una visió interdisciplinar i presentar les dualitats existents envers els temes clau dels congrés.

Les preguntes i comentaris del públic assistent es recolliran per escrit durant les respectives intervencions i s’entregaran a la taula per poder-les respondre durant l’última part de cada sessió. Aquesta sessió s’enregistrarà en vídeo, el qual, posterioment al Congrés, estarà disponible al DUGiMedia, dipòsit audiovisual de la Universitat de Girona (http://diobma.udg.edu/). La conferència plenària comptarà amb serveis de traducció simultània a les llengües oficials del congrés.

Taules de debat

Les taules de debat s’organitzen al voltant de les principals tendències i temes de preocupació de l’activitat del docent. Aquestes taules de debat s’organitzaran al voltant de les principals problemàtiques que emergeixen de les propostes centrades en la innovació, la intervenció educativa o formativa i/o la investigació en didàctiques de les disciplines escolars. Seran moderades per representants reconeguts en la investigació i intervenció en les àrees de les didàctiques de les disciplines, els quals orientaran la discussió a partir d’eixos temàtics relacionats amb la innovació, la intervenció o la investigació. Aquests espais de debat confrontaran les propostes presentades per tres o quatre ponents del congrés. El debat serà obert amb el públic i partirà d’il.lustracions, dels resultats d’experiències, d’intervencions, innovacions o investigacions realitzades en l’àmbit escolar i/o educatiu.

Taules de comunicacions

Les taules de comunicacions s’organtizaran en sessions paral.leles i seran dinamitzades per un ponent que presentarà un resum de les comunicacions corresponents a la taula i fomentarà el debat entre els participants i els ponents, facilitant les anàlisis dels treballs presentats.

En aquests debats intervindran necessàriament els autors dels diferents treballs (com a mínim ha d’estar present un dels autors de la comunicació) i els assistents al Congrés.

Tallers

Els tallers consistiran en experiències amb un caràcter eminentment pràctic relacionades amb els eixos temàtics del Congrés: intervenció, innovació o investigació. Seran presentades pels seus autors i proponents, un màxim de 3, en forma de taller pràctic de divulgació i/o de formalització de l’experiència. Les propostes s’han de configurar tenint en compte la participació activa dels assistents a la presentació.

Punts de trobada

Els punts de trobada tenen l’objectiu de proporcionar als assistents al congrés la possibilitat d’exposar davant dels participants interessats, d’una forma visual i gràfica, les seves línies de treball, investigacions o simplement experiències viscudes dins de l’àmbit de les didàctiques. Aquests treballs en format pòster, vídeo o investigació basada en imatges, seran exposats mitjançant monitors de TV en diferents espais “halls” de la seu del congrés. Almenys un autor de cada pòster o vídeo haurà de ser-hi present per poder debatre amb els assistents interessats. Els horaris estan delimitats en el programa del congrés.

Les idees i conclusions més rellevants de les diferents sessions seran recollides en el document final de conclusions del Congrés. Aquest document es facilitarà mitjançant la web, amb posterioritat a la seva celebració.
Les llengües oficials del Congrés són: Francès, Espanyol i Català. Totes les propostes es podran presentar indiferentment en qualsevol d’aquestes llengües; així mateix els participants podran intervenir utilitzant qualsevol d’elles. També, encara que no es consideri llengua oficial, es podran presentar propostes en Anglès.
La conferència inaugural disposarà de traducció simultània a totes les llengües oficials del Congrés. Igualment es garantirà la traducció simultània en els espais de treball que així ho requereixin. A la resta d’espais de treball està previst garantir l’accés als documents complets de les propostes i el temps suficient per possibilitar la seva comprensió.
S’entén que les tres llengües oficials del congrés són llengües romàniques i permeten una fàcil comprensió en un document escrit. No obstant, es garantirà que cadascun d’aquells espais compti amb interlocutors que parlin les tres llengües oficials, per així concretar i agilitzar les intervencions.