Logo Universitat de Girona

Deadlines

Contact

Minimize

2nd International Congress on Didactics. The teacher's activity: Intervention prospects, Innovation, Research

Telf.: +34 972418332
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Registered users

Minimize

Organitzation

Minimize

 

 

Col·laboradors

Minimize

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Deadlines

fechas a recordar 
PREINSCRIPCIÓ
15 de maig de 2009

Inici del procès de preinscripció (registre d'usuaris) mitjançant ConfTool.

 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
15 de maig a 15 d'agost de 2009

Termini de presentació de propostas pels diferents eixos temàtics i tipologies de participació, mitjançant ConfTool.

AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES ACCEPTADES
15 d'agost a 5 d'octubre de 2009

Període de revisió de les propostes y resolució del Comité Organitzador.

1 de setembre a 5 d'octubre de 2009

Informació sobre les comunicacions acceptadas mitjançant ConfTool.

LLIURAMENT DELS DOCUMENTS DEFINITIUS (TEXTOS COMPLETS) 
30 de novembre de 2009

Data última de presentació dels documents definitius, mitjançant ConfTool.

PUBLICACIÓ DELS TREBALLS ACCEPTATS
10 de gener de 2010

Publicació de les propostes a la pàgina web del Congrès

http//:

PAGAMENT DE LES QUOTES D'INSCRIPCIÓ

QUOTA REDUÏDA. Pagaments realitzats fins el 31 d'octubre de 2009 (inclòs)

QUOTA NORMAL. Pagaments realitzats a partir de l'1 de novembre de 2009 (fins completar l'aforament màxim)

(*) Es convenient recordar que únicamente seràn publicades aquelles propostes (textos complets) enviades abans del 30 de novembre de 2009 i com a mínim, en aquesta data, un dels seus proponents hagi satisfet la quota "COMPLETA" d'inscripció.