Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA)

Investigació empírica sobre els usos i efectes...

Contacte

Responsable del grup ARPA:

Dra. Carmen Echazarreta Soler

Edifici Sant Domènec (Campus Barri vell)

17071 Girona

Tel: +34 972418107

Investigació empírica sobre usos i efectes de les finestres audiovisuals

Aquesta línia de treball permet desenvolupar i aplicar els criteris i les metodologies d’anàlisi, obtenir resultats, arribar a conclusions i proposar eines o instruments que facilitin la generació d’una massa crítica entre els joves i adolescents vers les noves tecnologies de la comunicació audiovisual, alhora que ajudin a la seva maduresa emocional i intel·lectual.