Institut de Recerca Històrica

Josep Casas Genover

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Dr. Josep Casas Genover

Josep Casas

E-mail: josep.casas@udg.edu
Telèfon: 972 41 89 45 (Secretaria IRH)

Professor d'Arqueologia

Area: Arqueologia

Membre del grup de recerca "Arqueologia i Prehistòria"

Doctor en Filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha centrat la seva recerca en el món colonial grec, ibèric i romà a l'àrea de les comarques gironines des del 1979. Director d'excavacions en jaciments de les respectives èpoques de recerca (Tolegassos, Mas Gusó, Olivet d'en Pujol, Saus II, Muntanyeta, Palau Borrell, Marenyà, etc.), i autor de diverses publicacions especialitzades

Línies de recerca:

Ibèric i romàPublicacions més rellevants:

  • Casas, J., (1989). L'Olivet d'en Pujol i els Tolegassos. Dos establiments agrícoles d'època romana a Viladamat. Centre Investigacions Arqueològiques. Sèrie Monogràfica, 10. Girona.
  • Casas, J., Castanyer, P., Nolla, J.M. i Tremoleda, J., (1990). Ceràmiques comunes i de producció local a les comarques orientals de Girona. I. Materials augustals i alto-imperials. Centre Investigacions Arqueològiques de Girona. Sèrie Monogràfica 12. Girona.
  • Casas, J., Castanyer, P., Nolla, J.M. i Tremoleda, J., (1995). El món rural d’època romana a Catalunya. L’exemple del Nord-est. Centre d’Investigacions arqueològiques. Sèrie Monogràfica, 15. Girona.
  • Casas, J. i Soler V., (2000). Materials arcais del jaciment de Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà). Ceràmiques jònies d’època arcaica: centres de producció i comercialització al Mediterrani Occidental. Monografies Emporitanes, 11. Empúries, p. 347-360.
  • Casas, J. i Soler V., (2003). La villa de Tolegassos. Una explotación agrícola de época romana en el territorio de Ampurias. BAR International Series, 1101. Oxford.
  • Casas, J. i Soler V., (2004). Intervenciones arqueológicas en Mas Gusó (Gerona). Del asentamiento precolonial a la villa romana. BAR International Series, 1215. Oxford.
  • Casas, J. i Soler V., (2006).a, Llànties romanes d'Empúries. Materials augustals i alto-imperials. Monografies Emporitanes 13, Barcelona.
  • Casas, J. i Soler V., (2006).b, Lucernas romanas en el extremo nordeste de la Península Ibérica. BAR International Series 1567. Oxford.
  • Nolla, J.M. i Casas, J., (1984). Carta Arqueològica de les Comarques de Girona. El poblament d'època romana al N.E. de Catalunya. Girona.
  • Nolla, J.M., Casas, J. i Santamaria, P., (2005). In suo Fundo. La necròpoli oriental de la vil.la romana del Collet de Sant Antoni (Calonge, Baix Empordà) i els cementiris rurals de les antigues ciuitates d’Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae. Estudi General 25. Girona.