Biblioteca de la UdG

Títols de bases de dades i catàlegs: L-Z

Títols de bases de dades i catàlegs: L-Z

Consultar altres títols: A-D E-K L-Z

 

 

 

Lecture Notes in Computer Science (LNCS)
 1. Connexió a Lecture Notes in Computer Science (LNCS).
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Marqueu les referències que us interessin, aneu a Elementos marcados, torneu a selecciona els registres que us interessin i cliqueu damunt Descargar lista.
 4. Cliqueu damunt Export selected citations: RIS.
 5. S’obrirà una finestra del Windows per obrir o guardar el fitxer .ris.
 6. Guardeu-lo al vostre PC (es guarda automàticament amb extensió .ris).
 7. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 8. Obriu el menú Referencias → Importar.
 9. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu RIS Format i a l’opció Base de datos seleccioneu RIS Format.
 10. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 11. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 12. Feu clic a Importar.

 

Leisure Tourism
 1. Connexió a Leisure, Recreation & Tourism Abstracts.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu els registres que us interessin.
 4. Cliqueu damunt Add Marked list, seleccioneu RefWorks i cliqueu damunt Export.
 5. S’obrirà el programa RefWorks.
 6. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 7. RefWorks importa automàticament les referències.

 

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
 1. Connexió a Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA).
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que voleu importar fent clic a Add to Folder.
 4. Cliqueu damunt Folder views dins l’apartat Folder has items.
 5. Torneu a seleccionar les referències que voleu importar.
 6. Feu clic a Export.
 7. S’obrirà una nova finestra, escolliu Direct Export to RefWorks i cliqueu a Save.
 8. S’obrirà el programa RefWorks.
 9. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 10. RefWorks importa automàticament les referències.

 

Life Sciences Collection. Vegeu: Biological Sciences
 1. Connexió a Biological Sciences (CSA).
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que us interessen.
 4. Cliqueu damunt la icona RefWorks de la barra de menú.
 5. Activeu Utilice # Registros marcados.
 6. Cliqueu a Export to RefWorks.
 7. S’obrirà el programa RefWorks.
 8. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 9. RefWorks importa automàticament les referències. 

 

Mathscinet
 1. Connexió a Mathscinet.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. De les referències que us interessen, feu clic a clipboard.
 4. Cliqueu dament clipboard.
 5. Al deplegable Select format, escolliu Citations (BibTex) i SaveClip.
 6. Des del menú Fitxer del navegador guardeu la pàgina de resultats en un fitxer amb extensió .txt.
 7. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 8. Obriu el menú Referencias → Importar.
 9. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu BibTeX i a l’opció Base de datos seleccioneu Mathscinet.
 10. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 11. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 12. Cliqueu damunt Importar.

 

MEDLINE (Ebsco)
 1. Connexió a MEDLINE.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que voleu importar fent clic a Add to Folder.
 4. Cliqueu damunt Folder views dins l’apartat Folder has items.
 5. Torneu a seleccionar les referències que voleu importar.
 6. Feu clic a Export.
 7. S’obrirà una nova finestra, escolliu Direct Export to RefWorks i cliqueu Save.
 8. S’obrirà el programa RefWorks.
 9. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 10. RefWorks importa automàticament les referències. 

 

MEDLINE (ProQuest)
 1. Connexió a Medline (ProQuest).
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Des de la pantalla de visualització dels resultats, marqueu els registres que us interessin.
 4. Visualitzeu els registres marcats clicant damunt la pestanya Visualizar artículos marcados.
 5. Cliqueu a Exportar citas a EndNote, ProCite, RefWorks o Reference Manager i Descargar en formato compatible con ProCite, EndNote, Reference Manager y RefWorks.
 6. Des del menú Fitxer del navegador guardeu la pàgina de resultats en un fitxer amb extensió .txt.
 7. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 8. Obriu el menú Referencias → Importar.
 9. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu Proquest i a l’opció Base de datos seleccioneu Múltiples bases de datos.
 10. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 11. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 12. Feu clic a Importar.

 

MyiLibrary

 

 1. Connexió a MyiLibrary.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Cliqueu damunt la referència que us interessi, i premeu Export to Refworks.
 4. S’obrirà el programa RefWorks.
 5. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 6. RefWorks importa automàticament les referències.
 
Periodicals Index Online
 1. Connexió a Periodicals Index Online.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que us interessen.
 4. Cliqueu al menú Lista marcada, Descargar citas seleccionadas i Exportar directamente a RefWorks.
 5. S’obrirà el programa RefWorks.
 6. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 7. RefWorks importa automàticament les referències.

 

ProQuest Health and Medical Complete (PHMC) 
 1. Connexió a ProQuest Health and Medical Complete (PHMC).
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Des de la pantalla de visualització dels resultats, marqueu els registres que us interessin.
 4. Cliqueu damunt Exportar.
 5. Cliqueu damunt l’opció Exportar directamente a RefWorks.
 6. S’obrirà el programa RefWorks.
 7. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 8. RefWorks importa automàticament les referències.

 

PsycInfo / PsycNET (APA)
 1. Connexió a PsycInfo/PsycNET.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que voleu importar fent clic a Export.
 4. Seleccioneu Export to: RefWorks.
 5. Cliqueu a Continue with export.
 6. Obriu la sessió de RefWorks amb l'usuari i la contrasenya.
 7. RefWorks importa automàticament les referències.
 
PubMed
 1. Connexió a PubMed
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Des de la pantalla de visualització dels resultats, marqueu els registres que us interessin.
 4. Cliqueu damunt Send to → Choose Destination: file → Format: Medline i per últim premeu Create File
 5. Guardeu el fitxer amb extensió .txt.
 6. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 7. Obriu el menú Referencias → Importar.
 8. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu NLM PubMed i a l’opció Base de datos seleccioneu PubMed.
 9. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 10. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 11. Cliqueu damunt Importar.

 

Sage
 1. Connexió a Sage.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que us interessen i feu clic a Add to My marked citations.
 4. Activeu Email/Download/Save/Print My Marked citations i cliqueu damunt Go.
 5. Cliqueu damunt Export/download to Citation Manager.
 6. Cliqueu damunt RefWorks.
 7. S’obrirà el programa RefWorks.
 8. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 9. RefWorks importa automàticament les referències.

 

Science Citation Index Expanded (ISI Web of Science)

Inclou Arts & Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index Expanded, Index Chemicus, Current Chemical Reactions®, ISI Proceedings.

 

 1. Connexió a ISI Web of Knowledge.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Des de la pantalla de visualització dels resultats, marqueu els registres que us interessin i cliqueu damunt Add to Marked List.
 4. Visualitzeu els registres marcats a través del menú Marked List.
 5. Escolliu els camps que voleu guardar de cada registre.
 6. Seleccioneu l’opció FIELD TAGGED.
 7. Feu clic a Save to file.
 8. Guardeu el fitxer amb extensió .txt.
 9. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 10. Obriu el menú Referencias → Importar.
 11. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu ISI (Institute for Scientific Information) i a l’opció Base de datos seleccioneu Web of Science.
 12. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 13. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 14. Cliqueu damunt Importar.

 

ScienceDirect
 1. Connexió a ScienceDirect.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que us interessen.
 4. Des de la pantalla de visualització dels resultats, cliqueu damunt l’opció Export citations.
 5. Escolliu l’opció RefWorks Direct Export.
 6. S’obrirà el programa RefWorks.
 7. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 8. RefWorks importa automàticament les referències.
Scitation
 1. Connexió a Scitation.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que us interessen.
 4. Al desplegable escolliu Download citation(s) in: RefWorks i feu clic a Go.
 5. Des del menú Fitxer del navegador guardeu la pàgina de resultats en un fitxer amb extensió .txt.
 6. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 7. Obriu el menú Referencias → Importar.
 8. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu RefWorks Tagged Format i a l’opció Base de datos seleccioneu Tagged format.
 9. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 10. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 11. Feu clic a Importar.

 

Scirus

 

 1. Connexió a Scirus.
 2. Realitzeu la cerca a la base de dades i seleccioneu les referències a exportar.
 3. Marqueu i cliqueu sobre l’opció Export checked results de la part superior de la pantalla.
 4. Seleccioneu l'opció Citation, abstracts and keywords a la casella Export.
 5. Seleccioneu l'opció RIS format a la casella File format.
 6. Seleccioneu l'opció Save file to disk or open Reference Software a la casella Save or display.
 7. Cliqueu sobre Export.
 8. Es genera un fitxer que heu de guardar amb l'extensió .ris.
 9. Obriu el RefWorks.
 10. Aneu al menú Referencias i seleccioneu Importar.
 11. Al menú desplegable Filtro de importación/Fuente de datos, seleccioneu RIS format.
 12. Al menú desplegable Base de datos, seleccioneu Scirus.
 13. Cliqueu sobre la casella Seleccionar archivo de texto i seleccioneu amb Navega el nom del fitxer que heu gravat anteriorment.
 14. Cliqueu sobre el botó Importar.
 15. Les referències es carreguen automàticament dins de la carpeta Última importación.
 
Scopus

Visiteu el programa d’aprenentatge d’integració entre Scopus i RefWorks.

 1. Connexió a Scopus.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que voleu guardar.
 4. Cliqueu damunt la icona    
 5. Activeu l’opció Export.
 6. Automàticament apareix el format d’exportació: RefWorks direct export.
 7. Escolliu les dades que voleu exportar a l’opció Output.
 8. Feu clic a Export.
 9. S’obrirà el programa RefWorks.
 10. Entreu el nom d’usuari i la contrasenya.
 11. RefWorks importa automàticament les referències.

 

Podeu gravar el vostre usuari i contrasenya de RefWorks en el perfil personal de Scopus: My Profile, d’aquesta manera no els haureu d’introduir cada vegada que voleu importar referències.

 1. Per configurar el vostre perfil personal a Scopus aneu a My Profile.
 2. Trieu l’opció RefWorks Settings.
 3. Registreu-vos, si cal, com a usuari personal de Scopus seguint l’enllaç register here.
 4. Entreu el vostre nom d’usuari i contrasenya de Scopus i premeu Login.
 5. Entreu les dades següents:

RefWorks Group ID: apareix al correu electrònic d’alta d’usuari de RefWorks

RefWorks Username: nom d’usuari del vostre compte de RefWorks

RefWorks Password: contrasenya del vostre compte de RefWorks

 1. Feu clic a Submit.

 

Social Sciences Citation Index (SSCI) (ISI Web of Science)

Inclou Arts & Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index Expanded, Index Chemicus, Current Chemical Reactions®, ISI Proceedings.

 1. Connexió a ISI Web of Knowledge.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Des de la pantalla de visualització dels resultats, marqueu els registres que us interessin i cliqueu damunt Add to Marked List.
 4. Visualitzeu els registres marcats a través del menú Marked List.
 5. Escolliu els camps que voleu guardar de cada registre.
 6. Seleccioneu l’opció FIELD TAGGED.
 7. Cliqueu damunt Save to file.
 8. Guardeu el fitxer amb extensió .txt.
 9. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 10. Obriu el menú Referencias → Importar.
 11. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu ISI (Institute for Scientific Information) i a l’opció Base de datos seleccioneu Web of Science.
 12. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 13. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 14. Feu clic a Importar.

 

SpringerLink (revistes Springer)

Inclou Kluwer online.

 1. Connexió a SpringerLin.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Marqueu les referències que us interessin, aneu a elementos marcados, seleccioneu de nou els registres que us interessin i cliqueu damunt descargar lista.
 4. Feu clic a Export selected citations: RIS.
 5. S’obrirà una finestra del Windows per obrir o guardar el fitxer .ris.
 6. Guardeu-lo al vostre PC (es guarda automàticament amb extensió .ris).
 7. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 8. Obriu el menú Referencias → Importar.
 9. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu RIS Format i a l’opció Base de datos seleccioneu RIS Format.
 10. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 11. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 12. Feu clic a Importar.

 

Wiley
 1. Connexió a Wiley.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Seleccioneu les referències que voleu guardar.
 4. Feu clic a Download Selected Citations.
  1. A Format activeu Plain text.
  2. A Export Type trieu l’opció Citation o Abstract and Citation.
  3. A File Type trieu el que s’escaigui: PC, Macintosh o Unix or Linux.
  4. Cliqueu a Go.
  5. Guardeu el fitxer amb el nom que trieu i a la unitat on vulgueu.
 5. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 6. Obriu el menú Referencias → Importar.
 7. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu ISI (Institute for Scientific Information) i a l’opció Base de datos seleccioneu Web of Science.
 8. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 9. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 10. Feu clic a Importar.

 

Zentralblatt MATH
 1. Connexió a Zentralblatt MATH.
 2. Feu una cerca a la base de dades i visualitzeu-ne el resultat.
 3. Marqueu les referències que us interessen.
 4. Al desplegable Format, escolliu Bibtex i format breu o complet, depenent de les dades que voleu capturar.
 5. Des del menú Fitxer del navegador guardeu la pàgina de resultats en un fitxer amb extensió .txt.
 6. Obriu el programa RefWorks (Web de la Biblioteca → Biblioteca Forma→ RefWorks).
 7. Obriu el menú Referencias → Importar.
 8. A l’opció Filtro de importación/Fuente de datos seleccioneu BibTex i a l’opció Base de datos seleccioneu ZentralblattMath.
 9. Activeu Importar Datos del siguiente Archivo de Texto.
 10. Localitzeu amb Navega el document que heu guardat.
 11. Cliqueu damunt Importar.