Biblioteca de la UdG

Activitats de formació. Recursos d'informació

Activitats de formació. Recursos d'informació

Recerca: recursos d’informació: La Biblioteca participa en diverses assignatures dels estudis de 1r i 2n cicle del campus sobre recursos específics per temes.

 • PSICOPEDAGOGIA. 1r semestre (desembre)
   
 • PEDAGOGIA (a determinar)
   
 • PSICOLOGIA. 1r semestre (novembre)
   
 • INFERMERIA dins l’assignatura ABP (Aprenentatge basat en problemes). 1r semestre (octubre)
   
 • TURISME dins l’assignatura Recursos territorials turístics. 1r semestre (octubre)
   
 • DRET DEL TREBALL. 1r semestre (octubre)
   
 • DOCUMENTACIÓ EN QUÍMICA. 1r semestre (setembre)
   
PSICOPEDAGOGIA

La Biblioteca Barri Vell participa en l’assignatura Mètodes d’investigació en l’educació dels estudis de 2n cicle de Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació.

 

Objectius: Com utilitzar i treure el màxim profit dels recursos especialitzats de l’àmbit de la Pedagogia i la Psicologia

Continguts:

 • Planificació de la cerca. Com citar documents. L’estil APA
 • Cerca a catàlegs col·lectius i especialitzats (CCUC, Rebiun, CSIC i CIDE)
 • Cerca a bases de dades (REDINET i ERIC)
 • Servei d’Obtenció de Documents

Metodologia: Sessió teoricopràctica

Dates: desembre de 2008 (pendent de confirmació)

Lloc
: Aula d’informàtica (per confirmar) de la Facultat d’Educació i Psicologia (Emili Grahit)

Per a més informació contacteu amb la Biblioteca Barri Vell.

PSICOLOGIA

La Biblioteca Barri Vell participa en l’assignatura Fonaments i tècniques d’intervenció en psicologia de la salut del 2n cicle de Psicologia.

 

Objectius: Com utilitzar i treure el màxim profit dels recursos especialitzats de l’àmbit de la psicologia

Continguts:

 • La pàgina web de la Biblioteca de la UdG: informacions bàsiques, citacions bibliogràfiques, Catàleg de la UdG i CCUC. Recursos especialitzats en psicologia
 • Planificació de la cerca
 • Base de dades PsycINFO
 • Presentació d’ISI Web of Knowledge
 • Sumaris i revistes electròniques
 • Servei d’Obtenció de Documents
 • Pràctica

Metodologia: 1 sessió teoricopràctica (2 h)

Dates i horaris: novembre de 2008 (pendent de confirmació)Lloc: Aula d’informàtica de la Facultat d’Educació i Psicologia (edifici Emili Grahit)

Per a més informació contacteu amb la Biblioteca Barri Vell.