Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Cursos 2009

Cursos

   item llista  Cursos 2013
   item llista  Cursos 2012
   item llista  Cursos 2011
   item llista  Cursos 2010
   item llista  Cursos 2009
   item llista  Cursos 2008
   item llista  Cursos 2007
   item llista  Cursos 2006

Cursos per a l'any 2009

 

Visions d'Amèrica Llatina
TÍTOLVisions d'Amèrica Llatina. Reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció
Nº INSCRITS19 
DATESdel 24 de febrer al 9 de març de 2009
PROGRAMAprograma
RESUMDiferents perspectives del mateix país, enfocades des del punt de vista religiós, social, dels drets humans i la literatura. Les conferències són presentades per persones destacades d'Amèrica Llatina. 

 

 Tornar

 

Curs sobre la cooperació al desenvolupament i el voluntariat a la UdG. Pla de Formació del PAS
TÍTOLLa cooperació al desenvolupament i el voluntariat a la UdG. Formació del PAS 
Nº INSCRITS19 
DATES 27 de marc i 3 d'abril de 2009
PROGRAMAprograma 
RESUMConèixer la situació de la cooperació al desenvolupament que es porta a terme a les universitats des de les perspectives internacional, en l'àmbit espanyol i català i conèixer les xarxes de coordinació.  Difusió de les noves perspectives d'implicació en projectes de solidaditat que pot portar a terme el PAS de la la UdG.

 Tornar

 

Curs Cooperació per al desenvolupament
TÍTOLCooperació per al desenvolupament. Reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció
Nº INSCRITS41  
DATES 20 i 27 de març i 3 d'abril de 2009
PROGRAMAprogrma 
RESUM

Conèixer la cooperació a la UdG. Prendre consciència de què implica ser cooperant a través de les experiències de diferents cooperants vinculats a la UdG i les perspectives de persones de diferents àmbits relacionats amb el món de la cooperació.  Aprendre a desenvolupar un projecte, tant perquè es pugui dur a terme eficaçment com per poder demanar ajudes. 

 Tornar

 

Curs d'emprenedoria, autempresa i cooperatives
TÍTOLCurs d'emprenedoria, autoempresa i cooperatives. Per a persones que estan a l'atur
Nº INSCRITS14
DATES 28 i 30 d'abril, 5, 7, 12 i 14 de maig de 2009
PROGRAMAprograma
RESUM

Conèixer els passos a seguir per plantejar-se i iniciar una activitat empreserial. Aprendre a buscar la informació i el suport disponible a les administracions per superar les possibles barreres que es perceben.

Tornar