Consell Social

Actuacions 2009

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Actuacions 2009

I/09. Convocatòria 2008 d'ajuts del Consell Social. El Consell Social ha fet pública la seva convocatòria anual d'ajuts per a activitats de projecció impulsades per centres, departaments, instituts, càtedres o centres de la xarxa IT de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Bases i sol·licitud.

I/09. Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat : 10a edició Premis Consell Social de la UdG, 7a edició Premis COAC d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG, juntament amb la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat enguany aquests premis que tenen l'objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat i la UdG. Lloc web dels Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat.

II/09. Comptabilitat analítica. El Consell Social ha fet una aportació de 17.632€ que ha permés realitzar un estudi previ per a la implantació a la UdG d'indicadors segons els criteris elaborats per AQU Catalunya en el procés de desenvolupament de la comptabilitat analítica a les universitats públiques catalanes.

 

III/09. Pressupost UdG. El Ple del Consell Social, en sessió 1/09, ha aprovat el pressupost de la UdG per a l'exercici de 2009 per un total equilibrat de 93.682.834,00 euros, segons proposta elevada pel Consell de Govern.

III/09. Síndic de la Universitat de Girona. El Ple del Consell Social, en sessió 1/09, ha acordat renovar el mandat del Dr. Joan Miró i Ametller, com a síndic de la Universitat de Girona.

III/09. Engega. El Ple del Consell Social ha acordat donar suport a la revista Engega de la UdG mitjançant la participació en la seva orientació general i  continguts i amb una dotació anual que ha de permetre sostenir l'edició i difusió dels números en paper de la publicació. Acord. Engega.

III/09. Fundació UdG : Universitat i Futur. El Consell Social ha acordat la seva incorporació al patronat de la Fundació UdG: Universitat i Futur, entitat que té com a objectius promoure les relacions de la UdG amb institucions públiques i privades de les comarques gironines, fomentar la creació de nous estudis i programes d'investigació i recerca, col·laborar en l'establiment i la gestió de centres d'investigació, i contribuir en la difusió dels estudis i investigacions realitzades, subvencionar congressos, seminaris i jornades realitzades a la UdG i organitzades per la UdG, promoure les publicacions de la UdG, instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització d'estudis i tasques universitàries i contribuir al finançament de les càtedres i observatoris de la UdG. Acord. Fundació UdG : Universitat i Futur.

III/09. Resolució de la Convocatòria 2009 d'ajuts del Consell Social. El Consell Social ha resolt la seva convocatòria anual d'ajuts per a activitats de projecció impulsades per centres, departaments, instituts, càtedres o centres de la xarxa IT de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Enguany, la convocatòria, amb una dotació de 60.000 €, dóna suport a la realització de 36 activitats. Resolució de la convocatòria 2009 d'ajuts del Consell Social.

III/09. Curs d'Introducció a la Universitat. El Consell Social ha impartit una sessió sobre la seva composició, funcions i funcionament.dins aquest crèdit de lliure elecció impulsat pel vicerectorat d'estudiants.

III/09. Xarxa Telemàtica Interregional de Formació i Emprenedoria. El Consell Social ha participat en la presentació d'aquesta iniciativa liderada pel Consorci Territorial de Vivers d'Empresa, en el qual participa. Aquest projecte,amb un cost total de 750.000€, unirà esforços i crearà sinèrgies entre zones europees que volen esdevenir punts de referència en el món de l'emprenedoria i les noves tecnologies, tot i trobar-se a prop d'àrees de negoci molt absorbents. La Xarxa Telemàtica Interregional de Formació i Emprenedoria treballa envers diferents objectius. El primer consisteix a crear una xarxa telemàtica internacional entre aquelles regions europees que corren el risc de restar a l'ombra de regions més potents. Altres objectius se centren en la formació i difusió de les TIC a ciutadans i empreses, l'adequació tecnològica i d'equipaments dels vivers territorials de la demarcació de Girona, la potenciació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, la creació d'una intranet de negocis entre els vivers territorials d'empreses per després estendre-la a tot Catalunya i l'oferta als emprenedors de formació en la recerca de capitals a través de les TIC.

III/09. Beques Botet i Sisó.  El Consell Social de la UdG cofinança amb 15.000 € aquestes beques que impulsen l'elaboració de 50 treballs de recerca per part d'estudiants de batxillerat. 
 

V/09. Noves spin-off universitàries. La Comissió de Programació i Gestió del Consell Social, ha acordat entre els mesos d'abril i maig elevar la proposta al Consell de Govern de la Universitat perquè els projectes GameTools, AquaLanes i AMPBiotech, adquireixin la condició d'spin-offs.

V/09. Cloenda de l'edició 2008/2009 del Projecte Rossinyol. S'han celebrat a Girona, Banyoles i Olot els actes, institucionals i festius, de cloenda de la mentoria anual. En tots els actes hi ha hagut una gran participació de les 37 parelles de mentors i nois i noies en mentoria, dels enllaços territorials i de les autoritats de les viles implicades. El proper curs 60 mentors es distribuiran a Girona (barris de Santa Eugènia i Sant Narcís i El Pont Major, Banyoles, Olot, La Bisbal i Blanes). Projecte Rossinyol.

 

VI/09.  Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat: 10a edició Premis Consell Social de la UdG, 7a edició Premis COAC d'Arquitectura. El 12 de juny es va celebrar a l'Aula Magna de la UdG, a l'Església de Sant Domènec, l'acte de lliurament d'aquests premis, que han celebrat els desè aniversari. El Punt. Diari de Girona.

VI/09. Inauguració dels espais dels Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG al Parc Científic i Tecnològic. Si bé els STR, en els seus 15 anys d'existència, sempre han estat oberts al teixit industrial del territori, i a les seves institucions, amb el trasllat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, es pretén obrir una nova etapa que enforteixi aquests vincles. La voluntat de la UdG és apropar a la societat en general, i al sector productiu en particular, els mitjans tècnics que poden afavorir la seva progressió. La inauguració dels espais dels STR al Parc Científic i Tecnològic, representa posar a disposició del territori tot l'equipament especialitzat que contenen. El Consell Social ha col·laborat en la difusió del acte i ha finançat el dossier informatiu amb les dades de les diferents unitats dels STR. Serveis Tècnics de Recerca de la UdG.

 

VII/09. La Universitat de Girona i el sector cultural. El Consell Social ha publicat, dins la seva col·lecció Estudis, aquesta anàlisi de l'impacte de la UdG sobre el seu entorn, en el camp cultural. L'estudi inclou propostes, alineades amb el Pla Estratègic de la Institució, per enfortir aquest impacte i ha estat elaborat per Carme Baqué, Gemma Carbó i Alfons Martinell, membres de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i CooperacióLa Universitat de Girona i el sector cultural. El Punt (1). El Punt (2). Diari de Girona


IX/09. Distinció Jaume Vicens Vives. El Govern de la Generalitat ha atorgat la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària al Dr. Josep M. Nadal, primer rector de la Universitat de Girona, per la seva dedicació a la gestió universitària, a la formació del professorat i a la docència i per la seva tasca de responsables de la concreció i consolidació de la disciplina acadèmica relativa a la història de la llengua catalana. Aquesta distinció reconeix la proposta de candidatura elevada enguany pel president del Consell Social al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa previ acord de la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social aprovat en sessió 1/09, de 1 de juny de 2009.

IX/09. MBA UdG. A iniciativa del Consell Social, les patronals gironines han avalat el Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) de la UdG. PIMEC i FOEG s'han compromés aquest matí a participar activament en l’assessorament dels continguts del programa, i en l’avaluació dels projectes d’empresa que desenvolupen els alumnes en el marc d’aquest màster. Al llarg de les 25 edicions del màster, més de 500 professionals s’han format amb aquest programa, i molts d'ells estan actualment ocupant càrrecs directius i executius en empreses empreses de la demarcació de Girona.

IX/09. Vicepresidència ACUP. EL president del Consell Social de la UdG, Albert Bou ha estat elegit vicepresident 2n de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) per al curs 2009-10 en el marc de l'assemblea d'aquesta associació. L’Associació Catalana d’Universitats Públiques fomenta la cooperació interuniversitària, desplegant projectes i iniciatives, i actuant com a fòrum d’anàlisi i proposta en l’àmbit universitari. Pel present curs acadèmic, l’ACUP es proposa desplegar 14 projectes específics, la majoria dels quals són derivats dels que estableix el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, publicat fa un any per la pròpia Associació. Entre d’altres projectes podem esmentar un estudi que analitzarà els impactes de les universitats públiques a la societat i l’economia de Catalunya, l’impuls de l’administració electrònica a totes les universitats, un pla conjunt per a la projecció internacional de les universitats catalanes, accions de cooperació universitària amb universitats de països en vies de desenvolupament, accions de divulgació científica i de promoció de la recerca d’excel.lència a Catalunya, l’impuls d’un observatori de gestió universitària, la coordinació de les relacions laborals conjuntes amb els agents socials o la participació en un projecte de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i en un de la European University Association (EUA).

 

X/09. La Participació dels estudiants en la universitat. El Consell Social ha publicat, dins la seva col·lecció Estudis, aquest treball que posa a debat tant els nivells com les formes de participació dels estudiants en el funcionament de la universitat amb la finalitat d’aprofundir en els models i les dinàmiques que afavoreixen la participació dels estudiants. L'estudi parteix del cas de la Universitat de Girona, recull quina és la situació actual i proposa línies d’actuació. Es tracta d’un treball fi nançat per la convocatòria 2007 de la UdG d’ajuts a projectes cooperatius d’R+D en els àmbits humanístic i de les ciències socials. La Participació dels estudiants en la universitat : anàlisi de la situació a la Universitat de Girona.


XII/09. La Marató de TV3. La UdG i Dipsalut, organisme de salut pública de la Diputació de Girona, s'han sumat als actes de la Marató de TV3, dedicada a les malalties minoritàries, amb l'organització de l'activitat "SalutAccions". L'activitat, que va tenir lloc en una carpa situada a la Plaça de la Constitució de Girona els dies 11, 12 i 13 de desembre, ha comptat amb finançament del Consell Social.