Facultat de Lletres

Descripció dels graus


Acreditació favorable d'AQU Catalunya

Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

65Facultat de LletresFacultad de LetrasFaculty of ArtsFacultat de LletresFacultad de LetrasFaculty of ArtsFL23111211521193120311060541CENT3102importacio2014-11-10T00:26:04.023host2017-07-21T08:27:06.47023Campus Barri VellCampus Barri Vellhost2016-06-21T08:30:53.173115211Facultat de LletresPlaça Ferrater i Mora, 1GironaFacultat de LletresPlaça Ferrater i Mora, 1Girona17004972 41 82 00info.flletres@udg.eduhttps://twitter.com/UdGLletreshttps://www.facebook.com/lletresudghttps://www.instagram.com/udglletres/host2017-02-15T11:42:55.793host2017-06-30T09:22:25.633Sant Domènec ISant Domènec I41.9849472863602242.827885150909424https://www.google.es/maps/uv?hl=ca&pb=!1s0x12bae6e807eb2b1f%3A0xe8702fc546414ffd!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffacultat%2Blletres%2Budg%2F%4041.9852391%2C2.8278881%2C3a%2C75y%2C4.81h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211s8UtGe7uSoIQAAAQIt2iXPQ*212e0*214m2*213m1*211s0x0%3A0xe8702fc546414ffd!5sfacultat%20lletres%20udg%20-%20Cerca%20amb%20Google&imagekey=!1e2!2s_COjOPKuTichpNrv4M8ZSw&sa=X&ved=0ahUKEwjE6qa7wrvNAhWDcBoKHfgjCe8QoB8IdjAO0RAMON GIRONA DURANDoctor

Grau en Comunicació Cultural (2017-2018)

Dades generals
Nom de l'estudi: Grau en Comunicació Cultural
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys
Crèdits europeus: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/ada en Comunicació Cultural per la Universitat de Girona
Centre docent: Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places: 50
Última nota de tall: Notes de tall de primera assignació del curs 2017-2018  
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.657 euros. Vegeu Informació de preus

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Vull estudiar Grau en Comunicació Cultural

Perquè m’interessen la comunicació i la cultura, el món audiovisual i el llegat humanístic.

Perquè vull entendre el món en què vivim, de manera crítica i amb un bagatge de coneixements sòlid.

Perquè vull estar capacitat per expressar-me en diferents suports i llenguatges, amb gràcia i de manera eficaç.

Perquè vull estar atent a les palpitacions de la nostra societat.

Perquè vull participar en la transmissió de coneixements al conjunt de la societat. Perquè vull formar-me com a ciutadà lliure i culte.


Em convé saber...

El Grau de Comunicació Cultural té com a tret distintiu principal el fet d’estar atent al món actual des de disciplines molt diverses del món cultural i humanístic. Per això, els mitjans de comunicació, les produccions culturals més variades i les icones audiovisuals del nostre món seran objecte d’anàlisi i crítica en diferents mòduls del grau. En un entorn en què les indústries culturals tradicionals i emergents reclamen, cada cop més, professionals polivalents i amb criteri, volem fer compatible el consum reflexiu de la cultura amb les habilitats i competències tècniques més necessàries en la societat actual.

Objectius formatius

La proposta de Grau de Comunicació Cultural elaborada des de la Facultat de Lletres de la UdG pretén integrar en un mateix projecte l’anàlisi dels fonaments de la cultura contemporània i l’impacte dels mitjans de comunicació en la societat actual. El referent acadèmic internacional d’aquesta proposta són, sobretot, els Media and Cultural Studies del món anglosaxó, amb l’horitzó que aquesta via permeti renovar i enfortir els estudis de Lletres de la nostra facultat. La naturalesa d’aquests estudis posa l’èmfasi, d’una banda, en la creació i transferència de continguts culturals a la societat i, de l’altra, en la col·laboració i vinculació amb un món professional divers i emergent.

Competències adquirides

Tot i que en el decurs del grau de Comunicació Cultural s’adquireixen i desenvolupen una llarga llista de competències adquirides, volem destacar-ne les següents:

 • Analitzar de manera crítica les diferents produccions culturals.
 • Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies en l’àmbit dels estudis culturals i de comunicació.
 • Reflexionar sobre la funció i el sentit ètic del professional de la comunicació en el món contemporani.
 • Comunicar-se oralment i per escrit de forma eficaç, amb coherència i de manera adequada als destinataris, mitjançant discursos orals i escrits cohesionats, comprensibles i cor­rectes.
 • Formular noves propostes (originals i creatives) per enfrontar-se a problemes coneguts o nous.
 • Seleccionar i utilitzar significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a les activitats habituals de les professions pròpies de la comunicació i la cultura.
 • Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu (col·laboració, lideratge, discussió i reflexió compartida) atenent als valors democràtics, de respecte mutu i de no-discriminació.


Com puc accedir-hi?
Requisits d’accés
 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d’accés:

Tindré sortides professionals?

El graduat en Comunicació Cultural estarà capacitat per accedir a professions tan diverses com ara: periodista cultural en diferents mitjans i suports, gabinet de premsa, gabinet de comunicació, gestió cultural, creació de continguts en entorns digitals i multimèdia, o transferència de continguts especialitzats en diferents entorns. El grau en Comunicació Cultural, per tant, obre les portes tant al context nacional i internacional com a l’entorn local i comarcal vinculat a la comunicació i la cultura.


Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

  Departament de Filologia i Comunicació

  Departament de Filosofia

  Departament de Geografia

  Departament d'Història i Història de l'Art


  Pla d'estudis
  Pla d'estudis
  65Facultat de LletresFacultad de LetrasFaculty of ArtsFacultat de LletresFacultad de LetrasFaculty of ArtsFL23111211521193120311060541CENT3102importacio2014-11-10T00:26:04.023host2017-07-21T08:27:06.47023Campus Barri VellCampus Barri Vellhost2016-06-21T08:30:53.173115211Facultat de LletresPlaça Ferrater i Mora, 1GironaFacultat de LletresPlaça Ferrater i Mora, 1Girona17004972 41 82 00info.flletres@udg.eduhttps://twitter.com/UdGLletreshttps://www.facebook.com/lletresudghttps://www.instagram.com/udglletres/host2017-02-15T11:42:55.793host2017-06-30T09:22:25.633Sant Domènec ISant Domènec I41.9849472863602242.827885150909424https://www.google.es/maps/uv?hl=ca&pb=!1s0x12bae6e807eb2b1f%3A0xe8702fc546414ffd!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffacultat%2Blletres%2Budg%2F%4041.9852391%2C2.8278881%2C3a%2C75y%2C4.81h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211s8UtGe7uSoIQAAAQIt2iXPQ*212e0*214m2*213m1*211s0x0%3A0xe8702fc546414ffd!5sfacultat%20lletres%20udg%20-%20Cerca%20amb%20Google&imagekey=!1e2!2s_COjOPKuTichpNrv4M8ZSw&sa=X&ved=0ahUKEwjE6qa7wrvNAhWDcBoKHfgjCe8QoB8IdjAO0RAMON GIRONA DURANDoctor
  ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

  Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.

  Abreviatures de tipus de mòduls o requisits: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau

  1r Curs2n Curs3r Curs4t Curs
  AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS