Los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Un estudio interdisciplinar a partir de sus formas de reconocimiento y ejercicio

Publicacions

Contacte

Dr. Marco Aparicio Wilhelmi (marco.aparicio@udg.edu)

Departament de Dret Públic

Facultat de Dret

Tel. 972.41.81.30

Fax 972.41.81.21

Publicacions

Ha sortit publicat el llibre "Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina", Marco Aparicio Wilhelmi (ed.). Aquest llibre és un treball col·lectiu realitzat a partir del seminari "Els drets dels pobles indígenes sobre terres, territoris y recursos naturals a Amèrica Llatina", celebrat a Sevilla al maig del 2010. Hi participen membres del projecte SEJ2007-61209, finançat pel Ministeri d'Educació, i experts internacionals en la matèria.

 

El llibre s'ha publicat a Icaria editorial, a la col·lecció Ακαδημεια.