Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada ..

Isabel Pujol