La representació de gènere a la publicitat del segle XXI
Girona, 25 i 26 de maig de 2009

Objectius

Congenere

Contacte

Congrés de Gènere
Seu: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.udg.edu/congenere
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu

Objectius

Aquest congrés pretén ser un punt de trobada, d’intercanvi i de reflexió sobre la violència de gènere, els estereotips i la identitat des del punt de vista del missatge publicitari i des de les teories dels efectes i de la recepció. 

Els objectius que es proposen son els següents :

  •  Proposar nous models de identitat individual i social als professionals dels mitjans de comunicació per a incorporar la perspectiva de gènere en la seva pràctica professional per tal d’assolir resultats des de la igualtat.
  •  Reflexionar des de la teoria i la pràctica sobre la producció icònica i audiovisual contemporània dels mitjans de representació i els nous imaginaris socials vinculats al que s’ha anomenat una “iconització de la cultura” o la construcció d’una visió del gènere  estereotipada i tendenciosa.
  •  Identificar els mecanismes de transmissió d’estereotips i imatges sexistes en el discurs mediàtic, singularment, en el discurs publicitari.
  •  Prendre consciència de la importància que te la igualtat per a resoldre els problemes que es plantegen  entre els gèneres en la societat actual.
  •  Compartir les noves tendències en el missatge publicitari que seleccionen el discurs de gènere com concepte.
  •  Reflexionar sobre les implicacions en l’àmbit de la moda, de la salut i de l’alimentació de les representacions de gènere en el discurs publicitari actual.
  •  Proposar estratègies de docència universitària tendents a projectar imatges equilibrades i justes sobre la societat, sense discriminació de gènere.
  •  Aportar informació sobre el rol de Internet en l’estratègia publicitària aplicada a la representació de gènere.