Biblioteca de la UdG

Tarifes dels serveis

Tarifes dels serveis

Tarifes de la Biblioteca

 

 

 
   CONCEPTE  
 
USUARIS
 INTERNS EXTERNS

  Impressió de microformes: full DIN-A4
 
0,12 € 0,15 €

  Impressió de microformes: full DIN-A3
 
0,18 € 0,20 €

  Suport CD/DVD

1,21 €
2,00 € 

  Escanejat de documents
 
0,12 € 0,15 €
 Servei de gravació i imatge (Preu exempt IVA)   36,08 € / hora + cost material (IVA exclòs) 

  

Informació bibliogràfica

 

 
  CONCEPTE 
 
USUARIS
INTERNS EXTERNS

  Cerques de documents per encàrrec


14,52 €
 

30,00 €
 

 

    

Servei d’Obtenció de Documents

 

Préstec de documents

 

 
 PETICIONS
 
USUARIS
INTERNS EXTERNS

Biblioteques de la  CBUC-CSUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) i biblioteques acord CCUC que han signat acord amb amb la CBUC
 

Gratuït 9 € (*)

A REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) i a altres biblioteques de Catalunya i Espanya
 
8 €  9 € ( *)

A biblioteques d'Europa

 
27 € 30 €

 
A la British Library

 

27 €
30 €

A biblioteques dels EUA i la resta de països
 
30 € 36 €

 (*) Preu per volum, no per obra

 
 
 Articles de revista

 

 
USUARIS
 

PETICIONS
 
FORMAT INTERNS  EXTERNS

Biblioteques de la  CBUC-CSUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) i biblioteques acord CCUC que han signat acord amb amb la CBUC

Fotocòpies

     0,15€/pàgina
 

Reproduccions en format micro, CD, DVD: preu cost segons pressupost + despeses inherents

10 € / article fins a 40 pàgines + 2,10 € (21% IVA) = 12,10 €

2 € / cada bloc addicional de 10 pàgines + 0,42 € (21% IVA) = 2,42 €

Reproduccions en format micro, CD, DVD: preu cost + 20% + 21% IVA


REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) i a altres biblioteques de Catalunya i Espanya
 

Fotocòpies


 

6,05 € / article fins a 40 pàgines (paper, pdf, tif, etc.)

1,21 € / cada bloc addicional de 10 pàgines 

Reproduccions en format micro, CD, DVD: preu cost segons pressupost + despeses inherents 

 10 € / fins a 40 pàgines + 2,10 € (21% IVA) =12,10 €

2 € / cada bloc addicional de 10 pàgines + 0,42 € (21% IVA) = 2,42 €

Reproduccions en format micro, CD, DVD: preu cost + 20% + 21% IVA


  A biblioteques d'Europa
  Fotocòpies  

 

22 € 

Reproduccions en format micro, CD, DVD: preu cost segons pressupost + despeses inherents

 

20 € / article + 4,20 € (21% IVA) = 24,20 €

Reproduccions en format micro, CD, DVD: preu cost + 20% + 21% IVA
 

 
  A la British Library
 Fotocòpies Segons pressupost + despeses inherents

Reproduccions en format micro: preu cost segons pressupost + despeses inherents

Segons pressupost + 21% IVA

Reproduccions en format micro: preu cost + 20% + 21% IVA
 

  A biblioteques dels EUA i la resta de països
 
Fotocòpies

22 € / article

Reproduccions en format micro, CD, DVD: preu cost segons pressupost + despeses inherents

23 € / article + 4,83 € (21% IVA) = 27,83 €

Reproduccions en format micro, CD, DVD: preu cost + 20% + 21% IVA
 

 

Servei d'Obtenció de Documents del fons UdG per a biblioteques i centres externs

 

Peticions de biblioteques membres de la CBUC (BC, UAB, UOC, UB, UdL, UPC, UPF, URV, UJI i UVic) i CCUC que hagin signat acord amb la CBUC

 

  CONCEPTE
TARIFA
  Préstec
Gratuït
  Fotocòpies
0,12 € cada pàgina + 0,03 € (21% IVA) = 0,15 € 

  

Peticions d’altres biblioteques catalanes, biblioteques membres de REBIUN, altres biblioteques de l’Estat espanyol

CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
 TARIFA 

 Préstec

 

 Cada volum original prestat

  8 € (*) Fotocòpies

  Article fins a 40 pàgines (paper, pdf, tif, etc.)
 

 5 € + 1,05 € (21% IVA) = 6,05 €

  Per cada bloc addicional de 10 còpies
 

1 € + 0,21 € (21% IVA) = 1,21 €


Peticions d'altres biblioteques d’Europa

 

CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
TARIFA
Préstec
Cada volum original prestat 16 € mínim (**)
Fotocòpies Article fins a 40 còpies (paper, pdf, tif, etc.)
8 € + 1,68 € (21% IVA) = 9,68 €

Per cada bloc addicional de 10 còpies

1 € + 0,21 € (21% IVA) = 1,21 €


Peticions dels EUA i de la resta de països

  CONCEPTE
TARIFA
 Cada volum original prestat 30 €  + preu duana

Fotocòpies

20 € / article o segons pressupost + 4,20 € (21% IVA) = 24,20 €

 

 (*) Preu per volum, no per obra

(**) En cas de superar els 16 € s'aplicarà reciprocitat
 

 

Usuaris externs

Quota individual
 
  CONCEPTE
  QUOTA TARIFA
Servei bàsic 
Anual 30,00 €
Accés a la informació digital 
Anual 100,00 €

 

Quota per a col·legis professionals, associacions i entitats amb conveni
 
  CONCEPTE
  QUOTA TARIFA
Servei bàsic i complementari
Anual 1.000,00 €(*)

  (*) Es podran establir descomptes per a col·lectius mitjançant la formalització d'un conveni que ho reguli.


Quota per altres col·lectius
 

CONCEPTE
QUOTA TARIFA
Aplicació tarifa servei bàsic sobre usuaris potencials - -

 

Lloguer d'espais per a usos acadèmics

 

 

AULES (Fins a 60 places)
 
CONCEPTE
Preu sense IVA IVA (21%) TOTAL (per a cada hora)
Fins a 3 hores
16,45€
3,45€
19,90€
Mitja jornada
14,80€
3,11€
17,91€
Jornada sencera
13,15€
2,76€
15,91€

  

AULA Informàtica

 

CONCEPTE
Preu sense IVA IVA (21%) TOTAL (per a cada hora)
Fins a 3 hores
41,09€
8,63€
49,72€
Mitja jornada
39,45€
8,28€
47,73€
Jornada sencera
37,08€
7,79€
44,87€

  

Més informació a l'apartat d'usuaris externs