Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Logo Universitat de Girona

Programa

Contacte

Minimitza

Primer Congrés  Joventut i Societat

Telèfon: 972 418320
(Dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h)
Facultat d’Educació i Psicologia
C/ Emili Grahit, 77
17071 GIRONA
masterjoventut@udg.edu
www.udg.edu/congresjoventut

Organització

Minimitza

Màster interuniversitari de Joventut i Societat

Col·laboradors

Minimitza

 

 Agència Catalana de Joventut
   Direcció General de Joventut    
Ministerio de Ciencia e Innovación    
Ajuntament de Girona
Facultat d'educació i Psicologia
Departament de Pedagogia
Batibull
El Galliner
Neopolis

 

Programa

 

Dijous 18 de juny de 2009

Divendres 19 de juny de 2009

Dissabte 20 de juny de 2009

Actes paral·lels i complementaris al programa del congrés  

 

 

Dijous 18 juny

Divendres 19 juny

dissabte 20 juny

9h-9,30h

Recepció i lliurament de materialInauguració

Lliurament de certificats

Lliurament de certificats

9,30h-10h

Inauguració

Taula rodona joves, salut i risc
Coord. Oriol Romaní, antrolòleg – Universitat Rovira i Virgili
Mauricio Sepúlveda, psicòleg social - Grup IGIA
Elena Rodríguez, sociòloga, Fundación Ayuda a la Drogadicción
Àngel Martínez, antropòleg - Universitat Rovira i Virgili 

Seminari (3)

10h-11,30h

Sessió inaugural
"Llano en llamas. Jóvenes contemporáneos y mercado de riesgos"

Rossana Reguillo, professora investigadora i coordinadora del programa d'investigació en estudis socioculturals de ITES

Seminari (4)

11,30h-12h

Pausa i cafè

12h-14h

Conferència i Tertúlia

Conferenciant: Roger Soler

Modera: Salvador Alsius, periodista – Univ. Pompeu Fabra
Tertulians: 

Antoni Puigverd, periodista

Jordi Royo, psicòleg clínic

Taula rodona joves, oci i risc
Coord. Jaume Trilla, pedagog – Universitat de Barcelona
Jordi Nofre, geògraf – Universitat de Barcelona
Cati Gómez, pedagoga – Universitat de Vic
Manuel Cuenca, pedagog - Universidad de Deusto 

Conferència final i tancament
Jose Machado Pais, sociòleg -
Universidade Lisboa
Investigador Coordinador del
Instituto de Ciências Sociais i
President de l’
Observatório das Actividades Culturais

14h-16h

Dinar

16h-17h

Seminari (1)

Presentació de comunicacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17h-18h

Seminari (2)

18h-20h

Taula rodona joves, emancipació i risc
Coord. Joaquim Casal, sociòleg – U. Autònoma Barcelona
Josep Recio, economista – Univ. Autònoma Barcelona
Antoni Salvadó, sociòleg – Tècnic promoció econòmica
Andreu López-Blasco, sociòleg i investigador Grup AREA

Taula rodona joves, convivència i risc
Coord. Carles Feixa, antropòleg – Universitat de Lleida
Jaume Funes, psicòleg – Universitat Ramon Llull
Anna Berga, sociòloga – Universitat Ramon Llull

Carles Alsinet, psicòleg social –Universitat de Lleida

21h

 Espectacle

 

  

Dijous, 18 de juny de 2009 – Palau de Congressos de Girona

 

8.30 – 9.30 h          - Recepció dels congressistes, acreditació i lliurament de material

 

9.30 – 10 h              - Inauguració del Congrés (Sala Cambra A/PC) audiovisual *

          Anna M Geli, rectora de la Universitat de Girona       

                                Carme Capdevila, consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

                                Anna Pagans, alcaldessa de l’Ajuntament de Girona

                                Eugeni Villalbí, secretari de joventut de la Generalitat de Catalunya

                                Pere Soler, president del comitè científic i organitzador del congrés

                               

10 – 11.30 h            - Conferència d’inauguració (Sala Cambra A/PC)  *

“Llano en llamas. Jóvenes contemporáneos y mercado de riesgos” 

                                Rossana Reguillo, professora investigadora i coordinadora del Programa d’investigació en estudis socioculturals de l’ITESO (Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors d’Occident), Mèxic.

La conferencia aborda, a partir del horizonte de la tardo modernidad y sus diferentes riesgos y conflictos, el modo en los jóvenes (diferencialmente) entran en distintos circuitos de riesgo, en los que sus cuerpos, sus subjetividades, sus biografías se transforman en “capital” de cambio. Se discuten la relación entre el quiebre de las instituciones y la precarización tanto objetiva como subjetiva del sujeto juvenil.

 

11.30 – 12 h            - Pausa i esmorzar

                                                                                                                                                                                       

12 – 14 h                 - Conferència i tertúlia “Joventut i risc. Unes relacions ineludibles?” (Sala Cambra A/P)  *

                               Roger Soler i Martí, politòleg i investigador de l’Observatori Català de la Joventut de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, presentarà “Reflexions sobre la vulnerabilitat en les trajectòries d’emancipació juvenils”, a partir de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2007.

                                Tot seguit, tertúlia amb:

                                Salvador Alsius, periodista, professor i director dels Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra.

                                Antoni Puigverd, escriptor i columnista de La Vanguardia.

                                Jordi Royo i Isach, psicòleg clínic, coordinador del Programa preventiu de drogues de l’Ajuntament de Badalona, assessor clínic d’Amalgama-7 i autor de “Els rebels del benestar”

 

16 – 17 h                 - Seminaris. Presentació simultània de diferents experiències, tallers i recerques sobre joventut i risc.

 

1. “Emancipació i risc de pobresa: imatges contra-factuals”, Pau Marí-Klose,  director de projectes científics del CIIMU i professor associat a la UB. (Aula 1 A/PC)

En comparació amb altres països, els joves de l’Estat espanyol presenten uns riscos de pobresa relativament baixos. Això s’explica en bona mesura per les seves pautes d’emancipació, marcades per la permanència dels joves en la llar parental fins edats  avançades, la formació de llars constituïdes per parelles de “doble ingrés” i l’ajornament de la fecunditat. El present treball és un exercici de simulació estadística que calcula les taxes de pobresa dels joves a l’Estat espanyol en els següents escenaris: (1) si els joves que continuen convivint amb la seva família d’origen optessin per l’emancipació, (2) si els joves que s’han emancipat en parella només poguessin comptar amb un ingrés, i (3) si tinguessin un nombre més elevat de fills/es. Aquest exercici permet detectar situacions de precarietat econòmica latent, que situen un segment molt ampli de joves a un pas (l’abandó de la llar parental, un sou, un fill/a) de la pobresa, alhora que ens convida a reflexionar sobre els dèficits dels sistemes de protecció social.

 

2. “Energy Control. Una experiència preventiva en el món de les drogues; eficàcies i paradoxes”, Pep Cura, antropòleg i tècnic de prevenció de drogues d’Energy Control. (Aula 2 A/PC)

Energy Control és una entitat que es dedica a la reducció de riscos (RdR) associats al consum de drogues. Està formada per un col·lectiu de persones que, independentment del seu consum, es senten interessades en aportar una informació objectiva, real i pragmàtica de drogues, oferint una acció preventiva que empatitzi més amb les necessitats de la gent jove i amb la dels nostres temps. Veurem com han estat aquest 11 anys de trajectòria preventiva, quina relació s’estableix amb l’administració i si aquest model és sotenible per afrontar els nous reptes del futur.

 

3.- “Dinamització juvenil a Nou Barris: joves en risc o el risc de ser joves’”, Antonio Alcántara, coordinador de l’Àrea de Formació Sociocultural de l’Ateneu Popular de Nou Barris. (Aula 3 A/PC)

A la perifèria de Barcelona, concretament a 9 Barris, el treball que realitzen el mateixos joves organitzats des dels Casals de Joves o altres projectes permet, en part, dotar d’eines i per tant d’autonomia al jove per tal d’afrontar i intentar millorar la realitat que l’envolta.

 

17 – 18 h                 - Seminaris. Presentació simultània de diferents experiències, tallers i recerques sobre joventut i risc

 

4. “L’associacionisme com a eina d’emancipació”, Jordi Jacas, president de Joves Cuiners. (Aula 1 A/PC)

Es tracta d’una associació juvenil que alhora ha esdevingut un clar exemple d’inserció i promoció laboral juvenil. El seminari permetrà aprofundir amb l’experiència d’aquesta entitat i conèixer els seus projectes. 

 

5. “Salut en xarxa”, Zarahy Trejo, sociòloga de la Oficina Tècnica del Pla d'Inclusió Social de Salt; Dolors Corominas, coordinadora del Servei de Salut Comunitària de l’IAS; Maribel Pena, tècnica de joventut del l’Ajuntament de Salt i Cristina Canyet, tècnica de joventut de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. (Aula 2 A/PC)

Aquest seminari pretén aportar algunes reflexions entorn la participació dels joves, a partir de la presentació de diferents  metodologies participatives i de dues experiències comunitàries de promoció de la salut entre els joves en municipis gironins.

 

6. “La intervenció socioeducativa adaptada a les necessitats dels joves en risc social”, Alícia González, cap de Programes de Joves i Comunitat del Casal dels Infants. (Aula 3 A/PC)

Davant d'una realitat canviant, hem desenvolupat la capacitat d'anàlisi de necessitats constant per poder adaptar la nostra intervenció a les situacions dels joves en risc social amb els que treballem. Però, quina és aquesta realitat?, quins son els factors que ens afecten i poden determinar la nostra feina?, com abordem els canvis?. Per donar resposta a totes aquestes preguntes, desenvolupem projectes socioeducatius que pretenen atendre integralment als joves atesos.

 

18 – 20 h                 - Taula rodona “Joves, emancipació i risc”. (Sala Cambra A/PC) *

                                Coordinada per Joaquim Casal, sociòleg, Universitat Autònoma de Barcelona.

Albert Recio, economista, Universitat Autònoma de Barcelona.

Antoni Salvadó, sociòleg, tècnic de promoció econòmica.

Andreu López-Blasco, sociòleg i investigador del Grup AREA.

Es tractaran els aspectes centrals en el procés d’emancipació, principalment, l’habitatge i les dificultats d’accedir-hi, els reptes de la constitució de noves unitats domèstiques, els riscos relacionats amb no tenir o tenir feina, i segons quin tipus de feines, etc. Fonamentalment l’emancipació econòmica i familiar.

 

20 – 21 h                 - Espectacle a càrrec de l’Associació Batibull i l’Escola de Teatre El Galliner. (Sala Cambra A/PC)*

                               "Joves que treballen o estudien... o treballen i estudien. Joves que es diverteixen, que s'apassionen, que vanalitzen. Joves que s'emocionen, que busquen i troben. Joves que es perden i es troben. Joves que cerquen el seu lloc en una societat complexa plena de reptes i paranys. Joves que viuen i sobreviuen. En definitiva, joves i les seves petites parcel·les quotidianes, les seves lluites diàries, els seus guanys i les seves pèrdues en aquest camí del créixer. Moments que acompanyen la construcció de la seva identitat, d'allò que, algun dia, esdevindran. Aquest espectacle, nascut de la col·laboració entre l'escola de Teatre el Galliner i l'Associació Juvenil Batibull, de Girona, presenta situacions diverses en què les persones joves es troben dia a dia i per a les quals han de generar estratègies, molt sovint, sense l'acompanyament de la societat en què vivim."

 

 

Divendres, 19 de juny de 2009 – Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG

 

9 – 9.30 h                - Lliurament d’acreditacions i certificats

 

9.30 – 11.30 h        - Taula rodona “Joves, salut i risc”. (Sala Actes FEP) *

                                Coordinada per Oriol Romaní, antropòleg, Universitat Rovira i Virgili.

Mauricio Sepúlveda, psicòleg social, Grup IGIA.

Elena Rodríguez, sociòloga, Sociológica Tres. Madrid.

Àngel Martínez, antropòleg, Universitat Rovira i Virgili.  

S’abordaran bàsicament tots aquells aspectes relacionats amb el que s’anomena els “estils de vida” que influeixen d’alguna manera en l’equilibri i el benestar físic i psíquic dels nois i noies. S’ intentarà esbrinar fins a quin punt certes associacions postulades com a arriscades entre aquests estils de vida i certs comportaments (sexuals, alimentaris, i altres) responen a criteris objectius, a certes mirades (adultes, institucionals...), si això emmascara altres possibles lectures d’aquests estils de vida, etc.

 

11.30 – 12 h            - Pausa i esmorzar

 

12 – 14 h                 - Taula rodona “Joves, oci i risc”. (Sala Actes FEP) *

                                Coordinada per Jaume Trilla, pedagog, Universitat de Barcelona.

Jordi Nofre, geògraf, Universitat de Barcelona.

Cati Gómez, pedagoga, Universitat de Vic.

Manuel Cuenca, pedagog, Universitat de Deusto.

El debat es centrarà en els riscos i també les oportunitats que es poden donar en els espais i temps d’oci, com a àmbits de consum, però també de socialització. S’inclou en aquest àmbit el lleure comercial i no comercial, les pràctiques esportives, competitives i amateurs, les pràctiques culturals, així com també els temes relacionats amb els mitjans de comunicació i les noves tecnologies.

 

16 – 18 h                 - Presentació de comunicacions

                                Presentació simultània de comunicacions en 7 espais (consulteu taula al final del document):

Joventut, emancipació i risc (Aula 31 FEP)

Joventut, salut i risc (I) (Aula 35 FEP)

Joventut, salut i risc (II) (Aula 33 FEP)

Joventut, oci i risc (I) (Aula 34 FEP)

Joventut, oci i risc (II) (Aula 32 FEP)

Joventut, convivència i risc (I) (Aula 58 FEP)

Joventut, convivència i risc (II) (Aula 59 FEP)

 

18 – 20 h                 - Taula rodona “Joves, convivència i risc”. (Sala Actes FEP) *

                                Coordinada per Carles Feixa, antropòleg, Universitat de Lleida.

Jaume Funes, psicòleg, Universitat Ramon Llull.

Anna Berga, sociòloga, Universitat Ramon Llull.

Carles Alsinet, psicòleg social, Universitat de Lleida i Ajuntament de Lleida.

Tractarà les dificultats i els reptes de les diferents formes de convivència, des de les més creatives i sinèrgiques, a les violències de diversos tipus i els reptes plantejats per les relacions interculturals enmig de les que viu el jovent actualment.

 

 

Dissabte, 20 de juny de 2009 – Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG

 

9 – 9.30h                 - Lliurament d’acreditacions i certificats

 

9.30 – 10.30 h        - Seminaris. Presentació simultània de diferents experiències, tallers i recerques sobre joventut i risc

 

7. “Joves i conducció: un dret i una responsabilitat”, Xavier Ruestes, director del Departament de Programes de la Fundació RAAC. (Aula 32 FEP)

Els accidents de trànsit són la principal causa de mort entre la gent jove als països desenvolupats. El problema és particularment greu entre els homes. Les causes cal buscar-les en diferents factors com l'experiència, l'edat o el gènere. Per tant, la solució també està en una combinació de mesures.

 

8. “La participació juvenil a través de la gestió de l’oci”, Héctor Colunga, cap de l’Àrea de Comunicació i Participació de la Fundació Marianao. (Aula 33 FEP)

Com diagnosticar si estem fomentant la participació? Fem partícips als joves dels seus propis processos? Quan dissenyem un projecte o planifiquem una acció, tenim en compte la seva opinió? Intentem convertir-los en agents actius? Per tal de posar un exemple de com respondre a aquestes preguntes es presenta un projecte que un grup de joves ha iniciat a Sant Boi de Llobregat dins la Fundació Marianao. El projecte s’anomena VPK (vente pa’ka) i és un programa d’oci nocturn alternatiu juvenil, gratuït, universal, dirigit per joves i realitzat també per ells.

 

10.30 – 11.30 h      - Seminaris. Presentació simultània de diferents experiències, tallers i recerques sobre joventut i risc

 

9. “Tretze: un projecte de Teatre Fòrum amb joves sobre sexualitat i afectivitat”, Sílvia Pous, llicenciada en psicologia i estudiant de teràpia familiar i Ferran Joanmiquel, professor de teatre al Galliner i animador sociocultural. (Aula 34 FEP)

“Tretze” és un projecte de Teatre Fòrum amb joves sobre sexualitat i afectivitat que s’ha realitzat durant el curs 2008/09 en diferents IES de les comarques gironines. A partir de la representació teatral, s’ha desenvolupat un fòrum o debat interactiu sobre el seu contingut amb diversos grups de 3er i 4art d’ESO, així com batxillerats.

 

10. “El procés d’emancipació dels joves”, Anna Garcia, sociòloga i tècnica de la Gerència de Servies d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. (Aula 35 FEP)

El artículo analiza el proceso de emancipación de los jóvenes y los factores que lo determinan (tanto si lo facilitan como si lo retrasan o dificultan) mediante datos primarios obtenidos mediante una encuesta. Establecer diferentes categorías de jóvenes y estrategias de emancipación en función de las características personales, objetivas y subjetivas tanto de la persona como del hogar y de la vivienda.

 

11.30 – 12 h            - Pausa i esmorzar

 

12 – 13.30 h            - Conferència de clausura. (Sala Actes FEP) *

                                “Fases de la vida i futurs incerts: normativitats, impassos i tensions”

José Machado Pais, sociòleg, investigador i coordinador de l‘Institut de Ciències Socials de la Universitat de Lisboa i president de l’Observatori de les Activitats Culturals de Portugal.

Presentación de la Encuesta Social Europea sobre "tiempos de vida" lo cual permite confrontar a) las representaciones sobre las edades ideales y los marcadores de pasaje en el curso de la vida de los europeos (normatividades); b) las coacciones del presente y las incertezas del futuro que muchos jóvenes viven (impasses). Las tensiones resultantes -expresas en riesgos y oportunidades- se analizan en el campo de las ritualidades juveniles.

 

13.30 – 14 h            - Tancament del Congrés. (Sala Actes FEP)  *

         Paco Jiménez, degà de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona

                                Maria Puig, coordinadora territorial de joventut de la Generalitat de Catalunya

                                Ruben Calvo, representant del Consell Assessor del Màster Interuniverstari en Joventut i Societat en nom de l’AcPpJ

                                Pere Soler, president del comitè científic i organitzador del congrés.

 

 

Esquema resum del programa del Congrés

 

Hores

Dijous 18 de juny

Palau de Congressos

Divendres 19 de juny

Facultat d’Educació i Psicologia

Dissabte 20 de juny

Facultat d’Educació i Psicologia

 

9 – 9.30

Recepció i acreditació

Lliurament de certificats

Lliurament de certificats

 

9.30 - 10

Inauguració del Congrés

Taula rodona “Joves, salut i risc”

Seminaris simultanis

 

10 – 11.30

Conferència inaugural

 

Seminaris simultanis

 

11.30 – 12

Pausa i cafè

 

12 – 14

Tertúlia

“Joventut i risc: unes relacions ineludibles?”

Taula rodona “Joves, oci i risc”

Conferència de clausura

 

Clausura del Congrés

 

14 – 16

Dinar

 

 

16 – 17

Seminaris simultanis

Presentació de comunicacions

 

 

17 – 18

Seminaris simultanis

 

 

18 – 20

Taula rodona “Joves, emancipació i risc”

Taula rodona ”Joves, convivència i risc”

 

 

20 - 21

Espectacle

 

 

 

 

 

Actes paral·lels i complementaris al programa del Congrés

·          Exposició “30 anys de polítiques de joventut: una mirada enrere, un salt endavant”. Facultat d’Educació i Psicologia.

Exposició de caràcter divulgatiu que permet fer un recorregut per l’evolució de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya en els darrers trenta anys, en paral·lel a l’evolució que ha fet la mateixa gent jove i la societat. L’objectiu és oferir, per mitjà de cartells, publicacions i vídeos, una visió propera i global de les polítiques de joventut a Catalunya.

 

·          Plenari de la Taula de Salut Comunitària de l’Hospital Santa Caterina l’IAS. 18 de juny al Palau de Congressos.

8:30-9:00: Benvinguda i entrega de documentació.

9:00-9:30: Presentació d’entitats de la comunitat: Càrites (Sr. Lluis Puigdemon) i Estació Jove de Salt (Sra. Maribel Pena).

9:30-10:30: Taula de circuits i protocols de les comissions:

“Diferències culturals en valors sanitaris i educatius: un projecte d’apropament” (Sra. Montse Bassols).

“PSiE:  la salut i els joves” (Sra. Marta de Puig).

“Salut i gènere: una proposta de  treball pel  futur de la TSC-HSC” (Dr. Ramon Dalmau)

10:30-11:30: defensa dels pòsters “salut i joves”:

“La píndola del dia després com a mètode anticonceptiu?” (Sra. Conchi Tapiz).

“L’endemà d’un diagnòstic nefast en un adolescent” (Dra. Graciela Perkal).

“Programa de prevenció de drogodependències i problemes associats al consum de drogues” (Sra. Cristina Gubau i Sr. Fran Calvo).

Moderadora del Plenari: (Sra. Pilar Parra)

 

·          Exposició i venda de material bibliogràfic relacionat amb el tema del Congrés durant els dies del Congrés.

 

 

Relació de comunicacions

 

Totes les comunicacions es realitzaran simultàniament el divendres 19 de juny de 16h a les 18 h.

 

Joventut, emancipació i risc                                                  Aula 31

·          “Quan treballar és un risc. El cas de les Illes Balears”, Assumpta Mas Liñares

·          “Jóvenes, apoyo y riesgo social: una aportación del Análisis de Redes Sociales”, Helena Román Alonso, Jose Manuel Gaete, Fernando Gil

·          “L'habitatge i els punts d'informació juvenil”, J. Joan Rodríguez Salinas

·          “El paper del tècnic de joventut davant els riscos que dificulten l’emancipació juvenil”, Myrte Monseny Martínez, Xavier Úcar

Joventut, salut i risc 1                                                            Aula 35

·          “El paper de la influència social en el consum d’alcohol entre els joves”, Anna Salamó, MªEugència Gras, Sílvia Font-Mayolas

·          “¿Bebes? ¿Conduces? Reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol y la conducción de vehículos en jóvenes que salen de marcha”, Claudio Vidal, Maria Isabel Pérez, Celia Domínguez

·          “Sense passar-se de la ratlla. La gestió del risc en el consum de drogues psicoactives il·legals ”, David Pere Martínez Oró

·          “Parlem de drogues. Procés participatiu entre joves per a l'elaboració d'un programa de prevenció del consum de drogues”, Joana Prats, Marta Solé

·          “Consum de cànnabis en joves: estatus de consum i influència social”, Natàlia Cebrián, Sílvia Font-Mayolas, MªEugènia Gras

·          “SOM.NIT. Prevenció i reducció de riscs del consum de drogues en espais d'oci nocturn”, Pau Jasanada Massana

Joventut, salut i risc 2                                                            Aula 33

·          “Una guia d'educació sexoafectiva per a pares i mares: una eina necessària o imprescindible?”, Carina Maymí, Isabel López, Encarna Jiménez

·          “El perquè d’un centre jove de salut”, Carme Fornells, Teresa Buenaventura, Lídia Vidal

·          “El paradigma de la reducción de riesgos y daños en la prevención sexual del VIH”, David Paricio Salas

·          “Conductes de risc dels/les joves de Barcelona ciutat i àrea metropolitana. Projecte YAGISS-Barcelona”, Jordi Simon, Elisabeth Alomar, Inés Aramburu, Carles Pérez, Clara Valls

·          “Eficàcia preventiva? Un model d’avaluació pels programes preventius basats en la RdR en contextos escolars i en població de risc”, Josep Cura Oliveras

·          “Impacte dels comportaments autodestructius en la salut sexual”, Maria Teresa Gama Barbosa i Maria Amélia Ribeiro

·          “El Programa Salut i Escola”, Marta de Puig, MªÀngels Agüero, Fina de Puig, Gemma Monrabá, Antònia Sabench

Joventut, oci i risc 1                                                                Aula 34

·          “Colapso y resurgimiento del Casal Juvenil Altimira. La cohesión social como elemento fundamental de presión”, Diego Ortega Botella

·          “Servei descentralizat de dinamització d’infants i joves de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Palma”, Elisabet Palau López

·          “Socio cultural animator as mediator in a social change and local development processes”, Eva Maria Santos Lacerda

·          “L’Espai Jove Núria. Una nova eina de cohesió social a Olot”, Joaquim Monturiol, Joan Gelabert, Raquel Costa

·          “La relació educativa: compromís, coherència i proximitat”, Laura Masó Puig

·          “Els i les joves en els serveis públics de ciutat: primeres opcions d'implicació comunitària”, Marta Masó i Puig

·          “Joves i cultura: "La porta oberta"”, Pruden Panadès Anton

Joventut, oci i risc 2                                                                Aula 32

·          “Projecte Licere. Del treball per evitar riscos al treball amb els riscos”, Emília Corona, Luisa Conejos, Noemí Cierco, Marta Capdevila, Elena Aranda

·          “Estic aquí!  i la xarxa és el meu enllaç”, Eulàlia Guiu Puget

·          “Oci nocturn i consum de substàncies en joves universitaris”, Josefina Patiño Masó, MªEugènia Gras, Sílvia Font-Mayolas, Alícia Baltasar

·          “Satisfacció amb la vida i consum de substàncies en una mostra de joves adolescents gironins”, Laura Masferrer, Sílvia Font-Mayolas, MªEugència Gras, Montserrat Planes

·          “Joves i videojocs”, Pere Cornellà Canals

·          “Socialización e identidad a través de los fotoblogs en el entorno adolescente”, Sílvia Burset, Lydia Sánchez

Joventut, convivència i risc 1                                                  Aula 58

·          “Movimiento juvenil: dinámicas comunitarias en Eibar”, Aitzol Loyola Idiakez

·          “Estudi dels factors personals, socials i familiars que intervenen en l’aparició de comportaments disruptius en un grup d’adolescents”, Dra. Rosa Sellarès Viola, Francesc Martínez, Anna Vilaregut, Sílvia Aznar

·          “Joventut i risc: a propòsit d’una pedagogia juvenil pel s. XXI”, Jordi Solé Blanch

·          “Convivència, violència, conflictes… “, Marta de Puig Roca, MªÀngels Agüero, Anna Cerezo, Gemma Monrabá, Antonia Sabench

·          “La violència  en l’època de la reproductibilitat técnica”, Miquel Fernández, Roger Martínez

·          “Risc i aprenentatge en el procés creatiu”, Nacho Gil

Joventut, convivència i risc 2                                                  Aula 59

·          “Un estudio sobre desigualdad educativa en la escuela: el papel de las nociones del profesorado sobre la inmigración”, Beatriz Garcia Garcia

·          “Pobresa, exclusió social i grups juvenils”, Francesc Valls Fonayet

·          “Hip Hop Intercultural: La integració social de joves immigrants a través del lleure”, Juan José Rodriguez Ruiz

·          “Juventud y diálogo entre civilizaciones”, Pedro Rojas Pedregosa

·          “El kin-ball una actividad integradora y cooperativa para los jóvenes”, Pedro Rojas Pedregosa

·          “Joves, migracions i convivència. Treball de camp a dues ciutats mitjanes”, Roser Nin Blanco

·          “La migració de menors estrangers no acompanyats. El cas de Catalunya”, Violeta Quiroga, Adriana Alonso, Montserrat Soria