Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Logo Universitat de Girona

Presentació

Contacte

Minimitza

Primer Congrés  Joventut i Societat

Telèfon: 972 418320
(Dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h)
Facultat d’Educació i Psicologia
C/ Emili Grahit, 77
17071 GIRONA
masterjoventut@udg.edu
www.udg.edu/congresjoventut

Organització

Minimitza

Màster interuniversitari de Joventut i Societat

Col·laboradors

Minimitza

 

 Agència Catalana de Joventut
   Direcció General de Joventut    
Ministerio de Ciencia e Innovación    
Ajuntament de Girona
Facultat d'educació i Psicologia
Departament de Pedagogia
Batibull
El Galliner
Neopolis

 

Presentació

Actualment es parla molt de la societat del risc i es fa molt d’èmfasi en les relacions entre joventut i risc en diferents àmbits. En aquests debats trobem des de posicions quasi essencialistes entenen el risc com un element intrínsecament constitutiu de la joventut, fins a aquelles posicions que consideren que s’ha de protegir la joventut d’aquesta societat del risc, sigui com sigui. Pensem, però, que manca un debat aprofundit sobre què vol dir el risc, quin rol i quins valors l’hi atribuïm, tan en el conjunt de la societat, com de cara al procés de desenvolupament de la joventut. També caldria debatre sobre les perspectives teòrico-metodològiques des de les que s’analitza el risc i la utilitat dels discursos hegemònics al voltant de la seva prevenció. En definitiva, el que tractarem serà de qüestionar i problematitzar les relacions que es solen establir entre joventut i risc per anar més enllà dels tòpics i intentar entendre, en tot cas, el significat d’aquesta associació que tant es proclama.
Aquestes qüestions i altres associades son les que volem tractar en aquest Congrés. Per això es comptarà amb la participació de destacats experts internacionals i nacionals, juntament amb els estudiants i professors del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, i totes aquelles persones interessades en participar-hi.
 

Lloc:
18 de juny

Auditori - Palau de Congressos de Girona
Passeig de la Devesa, 35, 17001-GIRONA

19 i 20 de juny

Facultat d'Educació i Psicologia-UdG

C/ Emili Grahit, 77,  17071-GIRONA            

Dates:
del 18 al 20 de juny del 2009

Llengües oficials del Congrés:

Català, castellà i anglès.