càrrecs

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Regincos Isern, Jordi
Informació general
 

Càrrecs

Vigent Nomenament Cessament Càrrec Tipus de càrrec
No 24/09/2001 15/04/2004 sotsdirector de l'Escola Politècnica Superior Sotsdirector d'escola
No 18/12/1996 03/06/1998 secretari del Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada Secretari de departament
No 15/12/2009 17/03/2010 vicerector d'Estudiants i Economia Vicerector
No 04/04/2000 07/09/2000 secretari de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions Secretari d'institut de recerca
No 04/03/2005 13/05/2008 director del Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada Director de departament
No 03/06/1998 01/05/1999 secretari del Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada Secretari de departament
No 01/09/2000 24/09/2001 coordinador d'estudi d'Enginyeria Informàtica Coordinador d'estudi
No 01/08/2008 14/12/2009 vicerector d'Economia i Recursos Vicerector

Encàrrecs

Vigent Nomenament Cessament Encàrrec
No 19/07/2006 16/05/2007 responsable de màster
No 07/06/2010 02/05/2011 adjunt al Vicerectorat de Projectes Estratègics i Economia