càrrecs

Càrrecs

Vigent Nomenament Cessament Càrrec Tipus de càrrec
No 05/11/2007 01/09/2009 secretari del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica Secretari de departament