Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

Cursos no presencials

Contacte 

 

 

Dr. José Alberto Méndez

jalberto.mendez@udg.edu

Tel. +34 972 41 96 43
Fax.+34 972 41 83 99
EPS, edifici PI 
Maria Aurèlia Capmany 61
17003, Girona


Cursos no presencials

 

                  Cursos dels quals es pot sol·licitar la inscripció

 

 

                            1. Curs sobre desaladores mitjançant osmosis inversa Enlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web
                               1.1. Presentació Enlla� a document en format Pdf/ Enlace a documento en formato pdf / Document in pdf format

 

                            2. Curs sobre la generació i distribució de l'aire comprimit Enlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web

                               2.1. Presentació Enlla� a document en format Pdf/ Enlace a documento en formato pdf / Document in pdf format

 

                            3. Curs de gestió informatitzada del manteniment Enlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web

                               3.1. Presentació Enlla� a document en format Pdf/ Enlace a documento en formato pdf / Document in pdf format

                                 

                            4.  La energia del demà . Tècniques, Efecte medioambiental i economia Enlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web

                               4.1. Presentació Enlla� a document en format Pdf/ Enlace a documento en formato pdf / Document in pdf format

 

                          5.  Aillament tèrmic a la indústria Enlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web

                               5.1. Presentació

 

                          6.  Tractament de dades amb ordinador pel control de processos químics, biològics i ambientals Enlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web

                               6.1. Presentació