La representació de gènere a la publicitat del segle XXI
Girona, 25 i 26 de maig de 2009

Terminis

Congenere

Contacte

Congrés de Gènere
Seu: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.udg.edu/congenere
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu

Terminis AMPLIATS!

Inscripció:

Període                                                                                            Quota d'inscripció
 

Fins el 31 de març de 2009 (inclòs)                                                           110€

A partir de l'1 d'abril de 2009 (inclòs)                                                        140€
 

Estudiants                                                                                                40€

Lliurament i revisió de les comunicacions: S'HAN AMPLIAT ELS TERMINIS!

14 d'Abril de 2009: Termini de presentació de les propostes de comunicació.

23 d'Abril de 2009: Comunicació als/les interessats/des, a partir d'aquesta data, de la resolució del Comitè Científic. 

13 de Maig de 2009: Termini per lliurar el text complet i definitiu de les comunicacions.