La representació de gènere a la publicitat del segle XXI
Girona, 25 i 26 de maig de 2009

Comitè d'honor

Congenere

Contacte

Congrés de Gènere
Seu: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.udg.edu/congenere
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu

Comitè d'Honor

  • Dra. Anna M. Geli, Rectora de la Universitat de Girona i Presidenta del Comitè d'Honor del Congrès
  • Sra. Anna Pagans, Alcaldessa de Girona
  • Dra. Blanca Palmada, Comissionada d'Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya
  • Sr. Albert Bou, President del Consell Social de la Universitat de Girona