Institut de Recerca Històrica

Marc Sureda

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Dr. Marc Sureda Jubany

E-mail: msureda@museuepiscopalvic.com
Telèfon: 938 869 360 (Museu Epsicopal de Vic)

 

Marc Sureda i Jubany (Girona, 1976) és conservador al Museu Episcopal de Vic des de 2008. És llicenciat en Història (1998) i doctor per la Universitat de Girona (2008). Ha estat docent als estudis d'Història i de Turisme de la Universitat de Girona i actualment és director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i professor encarregat de curs a la Facultat Antoni Gaudí d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts Cristianes (Ateneu Sant Pacià, Barcelona). Les seves investigacions s'han centrat en les relacions entre litúrgia i arquitectura medieval, particularment en l'àmbit catedralici català, així com en les fonts litúrgiques de l'Edat Mitjana, el mobiliari litúrgic romànic i gòtic, l'arqueologia antiga i medieval i la història de la museologia.

Línies de recerca:

Arquitectura i litúrgia a l'edat mitjana; mobiliari litúrgic medieval; arqueologia; museologia

 Publicacions més rellevants:

 • SUREDA i JUBANY, M. (coord.) (2015). Viatjar a l'Edat Mitjana (catàleg d'exposició al Museu Episcopal de Vic, 24 octubre 2015 - 14 febrer 2016), Institut Europeu de la Mediterrània, Barcelona, 2015.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2014) “Clero, espacios y liturgia en la catedral de Vic: la iglesia de Sant Pere en los siglos XII y XIII”, dins Medievalia 17, 2014, p. 279-320.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2014) "Fragments d'una antiga consueta segons els usos de la catedral de Girona (ADG, fragments de manuscrits, núm. 32.)", dins Miscel·lània Litúrgica Catalana XXII, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2014, p. 149-165.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2014) "Les lieux de la Vierge. Notes de topo-liturgie mariale en Catalogne", Vierges à l’Enfant médiévales de Catalogne: mises en perspective, Collection Histoire de l'Art, 5, Presses Universitaires de Perpignan, 2014, p. 39-69.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2013) "Un recull d'estatuts del capítol de la Seu d'Urgell (1287-1328) (ACU, ms. afegit 1, olim ms. 7)", dins Miscel·lània Litúrgica Catalana XXI, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2013, p. 151-207.
 • BOTO VARELA, G.; SUREDA JUBANY, M. (2013) "Les cathédrales romanes catalanes. Programmes, liturgie, architecture", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa XLIV, Association Culturelle de Cuxa, Codalet, 2013, p. 75-89.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2012) "La imagen en el altar. Reflexiones sobre localización, propiedades y utilidades de la imagen esculpida a partir de ejemplos catalanes del medioevo", dins Codex Aquilarensis 28, Aguilar de Campoo, 2012, p. 75-94.
 • NOLLA i BRUFAU, J. M.; SUREDA i JUBANY, M. (2012) “La recuperació de la Girona romana. Assaig d'historiografia”, dins VIVÓ, D.; PALAHÍ, L.; NOLLA, J. M.: Parva Gerunda, Ajuntament de Girona, Girona, 2012, p. 13-23.
 • SUREDA i JUBANY, M.; CAO COSTOYA, D. (2012) "Del «Círcol» al MEV. La col·lecció d'art i la documentació del Museu del Cercle Literari de Vic (1879-1888)", Quaderns del Museu Episcopal de Vic V, Museu Episcopal de Vic, Vic, 2011-2012, pp. 143-190.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2012) "Una troballa recent: la Marededéu del Claustre de Ripoll", Taüll 35, Secretariat per a la Custòdia i Promoció de l'Art Sacre de la Conferència Episcopal Tarraconense, Girona, maig-juny 2012, pp. 32-37.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2012) "Litúrgia i cultura en una canònica medieval catalana. Un inventari de la biblioteca de Santa Maria de Besalú (1429)", Miscel·lània Litúrgica Catalana XX, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2012, pp. 309-344.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2012) "Cartographies d'une disparition. Plans anciens de la cathédrale romane de Vic", Le plaisir de l'Art au moyen âge. Mélanges offerts à Xavier Barral i Altet, Picard, París, 2012, pp. 384-393.
 • CAO COSTOYA, D.; SUREDA i JUBANY, M. (2011) "El museu del Cercle Literari de Vic (1879-1888). Una fita en els orígens de la museologia a Catalunya", AUSA XXV, núm. 167, Vic, 2011, pp. 131-172.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2011) "In memoria eterna erit justus. Art, liturgie et mémoire au tombeau de Guillem de Montgrí (†1273)", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa XLII, Association Culturelle de Cuxa, Codalet, 2011, pp. 221-231.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2010) "Las reliquias del altar. Colección de lipsanotecas del Museu Episcopal de Vic", Ph. George (dir.), De reliquiis, à propos de reliques et de reliquaires de saints, Feuillets de la Cathedrale de Liège nº 102-112, 2010, pp. 47-62.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2010) "Ut corpus sit conformis novo capiti (1347). El pas de la capçalera a la nau en la construcció de la catedral gòtica de Girona", Studium Medievale, III, 2010, pp. 271-304.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2010) “La catedral de Vic a les darreries del segle XIV. Edició i comentari de la visita pastoral de 1388”, Miscel·lània Litúrgica Catalana XVIII, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2010, pp. 323-361.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2010) “Architecture autour d'Oliba. Le massif occidental de la cathédrale romane de Gérone”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa XL, Association Culturelle de Cuxa, Codalet, 2009, pp. 221-236.
 • SUREDA i JUBANY, M.; i GROS i PUJOL, M. dels S. (2009) “El sacramentari de Sant Feliu de Girona (Girona, Museu Diocesà, ms. 46)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana XVII, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2009, pp. 83-210.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2009) ''La catedral i les seves sepultures: organització, economia, memòria. Una introducció'', J.M. Marquès i Planagumà, Inscripcions i sepultures a la Catedral de Girona, Diputació de Girona, Girona, 2009, pp. 13-48.
 • SUREDA i JUBANY, M.. (2009). “Architecture autour d’Oliba. Le massif occidental de la cathédrale romane de Girona”, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa 2009.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2008).“Sobre el drama pasqual a la seu romànica de Girona. Arquitectura i litúrgia (ss. XI-XIV)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana XVII, en premsa.
 • SUREDA, M. i FREIXAS, P. “Esglésies de nau única en el primer romànic català. Continuïtats i ruptures en l’arquitectura meridional”, Actes del simposi internacional Els Comacini i l’arquitectura romànica a Catalunya, en premsa
 • SUREDA i JUBANY, M. (2008).“Hagiografia i territori. La Muntanya de Sant Julià de Ramis i Sant Carlemany“, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins vol. XLIX, Girona, 75-90.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2007). “La Catedral i la Ciutat, dels orígens medievals al segle XVIII”, Església, societat i poder a Girona. Segles XVI-XX, Girona, 37-92.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2006). “La Catedral. Notes històriques a les concrecions d’un concepte”, Mot so Razo 5, 17-28.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2006). “Nocions de Litúrgia medieval”, El moble medieval a la Corona d’Aragó, Museu de les Arts Decoratives – Institut de Cultura de Barcelona, Barcelona, 17-26.
 • SUREDA i JUBANY, M. . (2004). “Altars, beneficis i arquitectura a la seu de Girona (993-1312)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins vol. XLV, Girona, 667-678.
 • SUREDA i JUBANY, M. (2004). “La catedral de Girona, matèria històrica. Historiografia a l’entorn de la seu”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins vol. XLV, Girona, 69-109.
 • SUREDA M., NOLLA, J.M. i PALAHÍ, L. (2003). “Una gerra litúrgica amb inscripció trobada a Sant Julià de Ramis”, Butlletí Arqueològic, època V, núm. 25, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona, 255-269
 • SAGRERA, J. i SUREDA, M. (2003). “La primera catedral de nova planta”, La Catedral de Girona. L’obra de la Seu (cat. expo.), Barcelona, p. 115-126
 • SUREDA i JUBANY, M. (2001). “Dos itineraris litúrgics per la Girona medieval i moderna”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins vol. XLII, Girona, p.120-131.
 • SUREDA i JUBANY, M. (1999). La Congregació dels Dolors en el Besalú del s. XVIII, Besalú.