Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Investigación Histórica

Rosa M. Gregori

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Rosa M. Gregori Roig

Membre del Grup de Recerca "Estudis Culturals" GRHCS078.

(www.udg.edu/estudisculturals)

Rosa Maria Gregori Roig és facultativa del cos d’Arxius de l’Estat, arxivera a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Llicenciada en Història (1998) i Doctora cum laude en Geografia i Història (2008) per la Universitat de València, amb la tesi doctoral Creant modernitat: la impressora Jerònima Galés i els Mey (València, segle XVI), sota la direcció del doctor FRANCISCO M. GIMENO BLAY, Catedràtic de Ciències i Tècniques Historiogràfiques i de la doctora Mª ELISA VARELA-RODRÍGUEZ, Professora titular de la Universitat de Girona. La seva línia de recerca és la Cultura Escrita. Ha col·laborat en projectes de recerca I+D i a l’actualitat forma part del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG.