Institut de Recerca Històrica

Gabriel Jover

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Dr. Gabriel Jover Avellà

Gabriel Jover

E-mail: gabriel.jover@udg.edu
Despatx: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Campus de Montilivi)
Telèfon: 972 41 87 35

Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Àrea: Història i institucions econòmiques

GabrielJover Avellà (Palma de Mallorca, 1959) és professor d'Història econòmica a la Universitat de Girona. Ha publicat, juntament amb Ricard Soto, diversos estudis sobre la formació i el desenvolupament del feudalisme a l’illa de Mallorca, sobre la formació de la gran propietat i de la noblesa terratinent, i també sobre les estratègies patrimonials d’aquesta classe social. Ha participat en diversos congressos nacionals i internacionals d’història econòmica. Ha publicat articles en revistes com Estudis d’Història Econòmica, Recerques o la Revista d’Història Medieval, entre altres.

Línies de recerca:

Anàlisi comparativa de les societats rurals de l’Europa meridional, especialment de les regions situades al Mediterrani occidental (1350-1750); Les estratègies econòmiques de les classes terratinents en aquestes regions, especialment de Mallorca i Catalunya: canvis en les formes d’organització i gestió dels patrimonis agraris, modalitats de contractació i explotació del treball (1350-1750).


Publicacions més rellevants:

  • Biagioli, G., Congost, R. i Jover, G. (eds.) (2003). L'organització de l'espai rural a l'Europa Mediterrània: masos, possessions, poderi. Girona: CCG Edicions : Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines : Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona. [Biblioteca d'Història Rural : Estudis ; 5]
  • Jover, G. i Morey, A. (2003)."Les possessions mallorquines: una modalitat d’organització de l’espai agrari i de l’explotació del treball". Biagioli, G., Congost, R. i Jover, G. (eds.). L'organització de l'espai rural a l'Europa Mediterrània: masos, possessions, poderi. Girona: CCG Edicions : Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines : Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona. [Biblioteca d'Història Rural : Estudis ; 5]. p. 127-238
  • Font, D., Jover, G. i Martínez, C. (2003). "La importància dels llibres de família com a font lingüística i històrica". Zimmermann, M.C. i Charlon, A. (eds.). Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes : Universitat de París IV-Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000. Vol. 3. Barcelona : Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes : Publicacions de l’Abadia de Montserrat. [Biblioteca Abat Oliba ; 254]. p. 281-298
  • Jover, G. (2004). "La depressió baixmedieval als camps mallorquins: la crisi de la pagesia benestant i la formació de l'aristocràcia terratinent: 1350-1500". Belenguer, E. (ed). Història de les Balears. Vol. 2. Barcelona: Edicions 62, p. 155-178.
  • Jover, G. (2004). "El món rural en els segles XVI i XVII. Societat rural i creixement agrari a Mallorca: 1500-1750". Bleneguer, E. (ed.). Història de les Balears. Vol. 2. Barcelona: Edicions 62, p. 393-424.
  • Jover, G., Millán, J. i Tello, E. (2006). "La crisi de coexistència de les formes de propietat: el sentit de la reforma agrària liberal i el referent revolucionari francès". Giralt, E. (dir.). Història agrària dels Països Catalans. Vol. 4. Segles XIX-XX. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca [etc.], p. 25-71.