Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar

Investigació

Contacte

Parc Científic i Tecnològic

Universitat de Girona

Pic de Peguera, 15

(La Creueta)

Edif. Jaume Casademont

Despatx 2.12a

17003 Girona

Tel. +34 972 183 452

Adre�a de correu electr�nic / Direcci�n de correo electr�nico / E-mail address catedra.cef@udg.edu

Investigació

 Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location LLIBRES 
 • F. Álvarez, J. L. Gallizo, P. Marquès, A. Bosch, F. Busquet, J. Moreno, C. Ruiz, P. Saldaña (2017)  L'empresa familiar a Catalunya pdf 
 • P. Marquès, P. Presas, A. Simón (2012) La Responsabilitat Social Empresarial. Resultats del projecte Responsible Med a Girona pdf
 • D. Muñoz, P. Presas (2011) Emprenedoria en femení: 12 històries de dones crack *
 • P. Marquès, P. Presas (2012) The CSR Experience in Girona, capítol de llibre publicat en el llibre titulat CSR and competitiveness in the Euro Med area. AS Print X Press, Nycosia (CHIPRE) ISBN: 978-9963-9835-3-7.
 • Apospori, E., P. Marquès, C. S. Tsanos (2012) A Methodology and Online Tool for Assessing the Impact of CSR Actions on SME Competitiveness, capítol de llibre publicat en el llibre titulat CSR and competitiveness in the Euro Med area. AS Print X Press, Nycosia (CHIPRE) ISBN: 978-9963-9835-3-7.
 • Feliu, J. (2006) El tren d'alta velocitat. Desenvolupament local de Lleida, Avinyó i Novara pdf

 

 Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location COL·LECCIÓ D'ESTUDIS GIRONA 100, S.A.

 • Girona 100, S.A. (edició 2017) pdf 

 

 • Girona 100, S.A. (edició 2016) pdf 
 • Girona 100, S.A. (edició 2015) pdf
 • Girona 100, S.A. (edició 2014) pdf 

   

 • Girona 100, S.A. (edició 2013) 
 • Girona 100, S.A. (edició 2012) *
 • Girona 100, S.A. (edició 2011) *
 • Girona 100, S.A. (edició 2010) *

 

Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location COL·LECCIÓ ESTUDIS D'EMPRESA FAMILIAR 

 • Vol. 1 -  Estudi de supervivència empresarial a Catalunya del 2006-2013: empresa familiar versus no familiar  pdf


  Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location COL·LECCIÓ D'ESTUDIS DEL BARÒMETRE DE L'EMPRESA FAMILIAR A CATALUNYA 
  • Vol. I - Sobreviure generacions. Factors d'èxit a les empreses familiars gironines i la relació amb les polítiques de recursos humans (autores: A. Simon, A. Bikfalvi, P. Marquès, M.D. Muñoz) *
  • Vol. II - Conciliació de la vida personal, familiar i laboral a les empreses gironines (autores: M.D. Muñoz, C. Saurina, À. Xabadia) *
  • Vol. II - Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en las empresas de Girona (autores: M.D. Muñoz, C. Saurina, À. Xabadia) *
  • Vol. III - Situació i perspectives econòmiques de l'empresa familiar a Catalunya (I) (autors: F.J. Callado, C. Cañizares, M.D. Muñoz, N. Utero, À. Xabadia) *
  • Vol. III - Situación y perspectivas económicas de la empresa familiar en Cataluña (I) (autores: F.J. Callado, C. Cañizares, M.D. Muñoz, N. Utero, À. Xabadia) *
  • Vol. IV - L'empresa familiar a Catalunya: una anàlisi del risc estructural (autors: Alberto Gimeno, Joan Coma-Cros) * 

   

  Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location PRINCIPALS ARTICLES D'INVESTIGACIÓ PUBLICATS 

  • Arbussa, A., Bikfalvi, A., Marquès, P. (2017) "Strategic agility-driven business model renewal: the case of an SME ", Management Decision, Vol. 55 Iss: 2, pp. -.
  • Marques, P., Bikfalvi, A., Simon, A., Llach, J., Lerch, C. (2015). Servitisation and technological complexity in family and non-family firms: European evidence. European Journal of International Management, Vol. 9, 2, pp. 221-239.
  • Marques, P, Presas, P., Simon, A. (2014). The Heterogeneity of Family Firms in CSR Engagement: The Role of Values. Family Business Review, Vol. 27, 3, pp. 206-227.
  • Presas, P.; Guia, J., Muñoz, M.D. (2014). Customer’s perceptions of familiness in travel experiences. Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 31, 2, pp. 147-161
  • Llach, J., Marquès, P., Bikfalvi, A., Simon, A., Kraus, S. (2012). The innovativeness of family firms through the economic cycleJournal of Family Business Management, Vol. 2, 2, pp. 96 - 109.
  • Simon, A., Marquès, P., Bikfalvi, A., Muñoz, M.D. (2012). Exploring value differences across family firms: The influence of choosing and managing complexity. Journal of Family Business Strategy, Vol. 3, 3, pp. 132-146.
  • Presas, P.; M.D. Muñoz i Guia, J. (2011). Branding familiness in tourism family firms. Journal of Brand Management, Vol. 18, 4/5, pp. 274-284.* 
  • Llach, J.; Nordqvist, M. (2010). Innovation in family and non-family businesses: a resource perspective. International Journal of Entrepreneurial Venturing). Special Issue “The Family-Driven Entrepreneurial Venture: Is there a link between the family background and the entrepreneurial behaviour of a family business?” ISSN: 1742-5360 *
  • Presas, P.; Muñoz, M.D. i Guia, J. (2010). The Mas de Torrent Group: A case study of  “family branding” in tourism firms. A Family Business Casebook 2008-2009. Cox Family Enterprise Center, Georgia- USA. ISBN: 0-9753893-6-X *

   


  Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location EQUIP DE RECERCA MULTIDISCIPLINAR

   

  DEPARTAMENT D'ORGANITZACIÓ, GESTIÓ EMPRESARIAL I DISSENY DE PRODUCTE

  • Àrea d’Organització d'Empreses
  • Àrea de Turisme
  • Ârea d’Expressió Gràfica de l’Enginyeria

  DEPARTAMENT D'ECONOMIA  

  ÀREA DE DRET LABORAL

   

  Col.laboradors

  • Dr. Josep Anguera. Departament d'Economia
  • Dra. Andrea Bikfalvi. Grup de recerca GRADIENT
  • Sra. Susanna Camps. Grup de recerca GRADIENT
  • Dr. F. Xavier Espinach Orús. Grup de recerca PRODIS
  • Dr. Francisco José Callado. Universidad de Zaragoza
  • Dr. Ferran Camas. Departament de Dret Públic
  • Dr. Jaume Guia. Grup de recerca ONIT
  • Dr. Fernando Julián Pérez. Grup de recerca PRODIS
  • Dr. Josep Llach. Grup de recerca GRADIENT
  • Dra. Pilar Marquès. Grup de recerca GRADIENT
  • Dra. M. Dolors Muñoz. Grup de recerca ONIT
  • Dra. Alexandra Simón. Grup de recerca GRADIENT
  • Dr. Ramon Palau. Grup de recerca ONIT
  • Dra. Pilar Presas. Grup de recerca ONIT
  • Dra. Carme Saurina. Grup de recerca GRECS
  • Dra. Natàlia Utrero. Universidad de Zaragoza
  • Dr. Narcís Verdaguer Pujadas. Grup de recerca PRODIS
  • Dra. M. Àngels Xabadia. Grup de recerca GRECS