Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar

Àmbits d’Actuació

Contacte

Parc Científic i Tecnològic

Universitat de Girona

Pic de Peguera, 15

(La Creueta)

Edif. Jaume Casademont

Despatx 2.12a

17003 Girona

Tel. +34 972 183 452

Adre�a de correu electr�nic / Direcci�n de correo electr�nico / E-mail address catedra.cef@udg.edu

Àmbits d'actuació

Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location Actuació

Formació, recerca i divulgació de tot allò que fa referència a les casuístiques de l'empresa familiar. Per això s'organitzen seminaris, jornades i altres tipus d'activitat.