Consell Social

CU4/08

Comissió de Comunitat Universitària, CU4/08, de 23 de juliol de 2008

BEQUES DE COL·LABORACIÓ DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA PER AL CURS 2008-2009

S’APROVA:

La distribució de les 28 beques de col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciència per al curs 2008-2009.

Dep. d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció   1

Dep. d’Arquitectura i Tecnologia dels Computadors  1

Departament de Biologia  2

Departament de Ciències Ambientals    2

Dep. de Didàctiques Específiques   1

Dep. de Dret Privat    1

Dep. de Dret Públic    2

Dep. d’Economia  1

Dep. d’Empresa   1

Dep. d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica  1

Dep. d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial  1

Dep. d’Enginyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària   1

Dep. de Filologia i Filosofia   2

Dep. de Física   1

Dep. de Geografia, Història i Història de l’Art   2

Dep. d’Informàtica i Matemàtica Aplicada   1

Dep. Infermeria  1

Dep. d’Org. Gestió Empresarial i Disseny del Producte    1

Dep. de Pedagogia    1

Dep. de Psicologia     2

Dep. de Química   2

 

En el cas que en algun departament no hi haguessin candidats possibles, la Comissió de Beques de la Universitat de Girona, atorgaria la resta de beques a d’altres departaments de la Universitat de Girona.