Estadístiques de visites

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17004 Girona

Tel. +34 972 418 000

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona
    

Sobre el web de la Universitat de Girona

Per accedir en aquest apartat del web cal que us identifiqueu com a usuari de la Universitat de Girona

Estadístiques de visites

Any 2012: gener febrer març abril maig juny

Any 2011: gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Any 2010: gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Any 2009: gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Any 2008: gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

 

 

Explicació dels principals indicadors dels informes:

Visitas a páginas: nombre total de visites que han accedit a la plana.

Visitas a páginas únicas: nombre total de visites que han accedit a una plana sense contabilitzar les visites repetides durant una mateixa sessió d'un mateix usuari a la mateixa plana.

Tiempo en la página: Promig de temps que passen els visitants en una plana. Serveix per saber si els usuaris consulten el contingut de la plana, o si pel contrari, fan click ràpidament per anar a una altra plana.

Porcentage de rebote: Tant per cent de visites que, després d'accedir directament a aquesta plana, han abandonat el web sense consultar cap altra plana del web.

Porcentage de salidas: Tant per cent de visites que abandonen el web immediatament després de visitar aquesta plana.

 

 

Si una persona accedeix tres vegades a una mateixa plana es comptabilitza com a 3 visites a planes i com a 1 visita a plana única.