Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Desenv. agroeconòmic social de la zona d'Atitsohoe

Projecte de desenvolupament agroeconòmic i social de la zona de Atitsohoe. Notsé. Togo. Àfrica

OBJECTIU L'objectiu general d'aquesta activitat es el de poder contribuir a la millora dels coneixements dels sòls locals destinats a ús agrícola i les condicions de fertilitat.
SOL·LICITANT Irene Montijano Serra
CONTACTE Irene Montijano Serra
CORREU ELECTRÒNIC nikkaragua@hotmail.com
CONTRAPART BIO4EVER
UBICACIÓ Togo (Àfrica)
FINANÇAMENT Mobilitat - 700€ (2 estudiants de la FC)