Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Ecoturisme i educació ambiental a Itacaré. Brasil.

Ecoturisme i educació ambiental a Itacaré. Brasil.

OBJECTIU Millorar la qualitat de vida de la població. Crear un centre d'informació. Sensibilitzar visitants i comunitat. Difondre bones pràctiques. Promoure activitats d'educació ambiental. Potenciar la preservació de l'entorn. Crear noves oportunitats socioeconòmiques. Promoure turisme de base comunitària. Implicar a la comunitat en la gestió. Impulsar l'associacionisme entre els joves formats en el programa instituto Aliança en Ecoturisme, per crear associacions de guies. Informar de les característiques de l'APA. Difondre la història i la cultura de la regió. Potenciar els valors ecològics de la zona. Donar a conèixer espècies endèmiques i en perill d'extinció. Informar de les espècies més comuns i dels diferents ecosistemes.
SOL·LICITANT Núria Cruset Tonietti
CONTACTE Núria Cruset Tonietti
CORREU ELECTRÒNIC nurietact@hotmail.com
CONTRAPART Instituto Aliança
UBICACIÓ Itacaré - Serra Grande (Bahía, Brasil)
FINANÇAMENT Mobilitat - 2.800 (4 estudiants de la FC)