Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Sala polivalent campaments de refugiats del Sàhara

Sala polivalent als campaments de refugiats del Sàhara (Tindouf)

OBJECTIU: Agafar mostres, fer proves adients amb el terreny, valorar la viabilitat dels materials amb els que es pot treballar, fer-hi el repalnteig de l'obra i si hi ha el material necessari. Començar fonoments
SOL·LICITANT: Andrés Cegarra Mensaque
CONTACTE: Gabriel Barbeta
CORREU   ELECTRÒNIC: gabriel.barbeta@udg.edu
CONTRAPART: ACAPS
UBICACIÓ: Farsia - Campaments del Sàhara - Tindouf
FINANÇAMENT  UdG: 1.50€ (2 estudiants EPS)