Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Atención en salud sexual y reproductiva. Nicaragua

Acceso a información y calidad de atención en salud sexual y reproductiva en el departamento de Matagalpa. Nicaragua.

OBJECTIU: Millorar la vida de la dona en el seu entorn personal, familiar i col.lectiu, potenciant el teixit social que permeti incidir en les polítiques, gestió pública i marcs jurídics per a què els drets humans i de la salut de les dones es facin una realitat.
SOL·LICITANT: Míriam Ferrer Avellí
CONTACTE: Escola Universitària d'Infermeria
CORREU   ELECTRÒNIC: miriam.ferrer@udg.edu
CONTRAPART: Colectivo de mujeres de Matagalpa
UBICACIÓ: Matagalpa (Nicaragua)
FINANÇAMENT  UdG: Porjecte - 9.200€  Mobilitat: 525€ (1 estudiant d'EUI)