Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Capacitació de mares cuidadores a El Salvador

Projecte de capacitació de mares cuidadores a El Salvador

OBJECTIU:Alfabetitzar els adults i donar recursos a les mares cuidadores per dur a terme les tasques educatives en els centres educatius
SOL·LICITANT:Núria Ponsatí Cornellà
CONTACTE:Banyoles Solidària
CORREU   ELECTRÒNIC:nuria@interactiu.com
CONTRAPART:SILEM (Sistema Local de Educación del Municipio de Meanguera)
UBICACIÓ:Meanguera, Morazán (El Salvador)
FINANÇAMENT  UdG:Projecte - 2.500€  Mobilitat - 1.575€ (3 estudiants de la FEP)