Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Desenvolupament dels recursos educatius. Rwanda.

Cooperació al desenvolupament dels recursos educatius i sanitaris de la comunitat de Ruli. Rwanda

OBJECTIU: Promoure el desenvolupament educatiu i sòcio sanitari de la població del districte de Ruli a través de donar suport a les accions que porten a terme les institucions locals. Optimitzar els contextos on es desenvolupament els nens i les nenes de l'orfenat i l'escola maternal. Acollir i tutoritzar l'alumnat de la UdG que vulgui implicar-se en el projecte (a través dels pràcticums, treballs fi de carrera, lliure elecció,...). Donar a conèixer el projecte a la comunitat universitària, amb la finalitat d'augmentar la sensibilitat en relació a la situació de vida de les persones en aquest país d'Àfrica.
SOL·LICITANT: M. Reyes Carretero Torres
CONTACTE: Facultat d'Educació i Psicologia
CORREU   ELECTRÒNIC: reyes.carretero@udg.edu
CONTRAPART: Gesmanes Dominiques de la Anunciata de Ruli. APEM (Associació de pares d'alumnes de les escoles primaria i secundària). ESSA (Ëcole de Santé del districte sanitari de Rushashi)
UBICACIÓ: Comunitat de Ruli. Rwanda
FINANÇAMENT  UdG: Projecte - 3.000€  Mobilitat - 3.150€ ( 4 professors FEP, 3 professors EUI, 1 PAS, 1 estudiant FEP)