Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Proteger los derechos de niños y niñas. Argentina.

Cuidemos a los niños i niñas protegiendo sus derechos. Moreno (Argentina)

OBJECTIU: Millorar la inclusió dels nenes i les nenes que assiteixien als carrers: Las Brujas, San Ramon, Las Comadres, Sueño de dragón Rodolfo Coronel, Negrito Manuel i les escoles públiques 14, 62 i 69. Treballar per tal de que les llars de la institució i les vivendes-família tinguin els recursos necessaris per acollir i protegir millor els nens i les nenes. Assessorar les families educant-les en el respecte als altres, la demostració d'afecte, la disminució de la violència, el foment de la solidaritat com a experiències reperadores pels nens i adults. Promoure experiències possitives de participació en llars familiars. Facilitar la revinculació dels nens, nenes i joves a les seves famílies d'orígen. Buscar alternatives de criança en àmbits familiars que no desconeguin la indentitat del nen, nena o jove. Establir un mapa de recursos amb institucions especialitzades amb aquesta temàtica. Enfortir i articular els recursos existents de les diferents comunitats o viuen les famílies.
SOL·LICITANT: Paco Jiménez Martínez
CONTACTE: Facultat d'Educació i Psicologia
CORREU   ELECTRÒNIC: paco.jimenez@udg.edu
CONTRAPART:  
UBICACIÓ:  
FINANÇAMENT  UdG: Mobilitat - 2.100 (3 estudiants FEP)