Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projecte pilot de turbina de riu a Orellana.

Projecte pilot de turbina de riu a la província de Orellana. Equador.

OBJECTIU: Cobrir les necessitats energètiques comunitàries dels beneficiaris de la comunitat seleccionada del municipi d'Orellana mitjançant l'ús d'una turbina de riu. Assegurar la gestió tècnica i econòmica del sistema instal.lat mitjançant la promoció de les capacitats locals necessàries. Capacitar als tècnics del Minicipio d'Orellana i d'organitzacións locals en instal.lació, manteniment i gestió de sistemes d'electrificació domiciliària basats en la turbina de riu. Promoció als organismes públics i entitats locals de la tecnologia de la turbina de riu com a alternativa en l'electrificació rural.
SOL·LICITANT: Joan Besalú Figuerola
CONTACTE: Associació d'Enginyers sense Fronteres
CORREU ELECTRÒNIC: girona@esf-cat.org
CONTRAPART: Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre (RLCAS) 
UBICACIÓ: Equador 
FINANÇAMENT UdG: Projecte: 11.000€. Mobilitat: 2.975€ (5 estudiants de l'EPS i 1 estudiant de la FC)