Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Por una región autónoma del Atlántico Norte

Por una región autónoma del Atlántico Norte, RAAN, Nicaragua, Libre de analfabetismo.

OBJECTIU: Declarar la RAAN Territori lliure d'analfabetisme el 23 d'agost de 2010. Alfabetitzar més d'un 95% del total de 111.726 persones illetrades de la RAAN. Editar una edició del mètode Yo, sí puedo en mískitu. Fer de l'alfabetització el motor de la reconstrucció dels municipis i comunitats afectats per l'huracà Fèlix, integrant mesures de millora de l'habitatge, la producció d'aliments, la salut preventiva i el medi ambient.
SOL·LICITANT: Joan Colomer Ribas
CONTACTE: Joan Colomer Ribas i Sebas Parra Nuño
CORREU ELECTRÒNIC:  jcolome2@xtec.cat
CONTRAPART: Asociación Educación Popular Carlos Fonseca Amador (Nicaragua) 
UBICACIÓ: Nicaragua 
FINANÇAMENT UdG: Projecte: 25.000€. Mobilitat: 2.100 € (Tres estudiants de la FC)