Consell Social

CU3/08

Comissió de Comunitat Universitària, CU3/08, de 9 de juny de 2008

CANDIDATURA A LA DISTINCIÓ JAUME VICENS VIVES

S’APROVA:

La candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol col·lectiu, presentada per l’Escola Universitària d’Infermeria de la UdG sobre el projecte “La innovació docent a l’Escola Universitària d’Infermeria UdG: implantació de l’aprenentatge basat en problemes, avaluació de les pràctiques de laboratori i del pràcticum com a element essencial per poder conèixer el grau d’assoliment de les competències”.

 

ATORGAMENT DELS TRAMS DOCENTS CORRESPONENTS A L'ANY 2007

S’APROVA:

L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2007, d’acord amb l’annex núm. 2.