Consell Social

PG2/08

Comissió de Programació i Gestió, PG2/08, 17 de juny de 2008

S’APROVA:

La ratificació dels Estatuts que han de regir el futur Consorci del Museu Memorial de l’Exili, d’acord amb l’annex núm.1.