Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Chernova, Ekaterina

Lidia

Contacte

Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Pl. Ferrater Mora, 1
(despaxt. 4.4)
17071 Girona
Tel. +34 972 418 106

Fax. +34 972 418 230

lidiagc@udg.edu

Chernova, Ekaterina

 


Situació professional actual: Becària UdG

Organisme: Universitat de Girona

Centre: Facultat de Lletres

Departament: Filologia i Comunicació

Adreça Postal: Plaça Ferrater Mora, 1 (Girona - 17071)

 


Idiomes d’interès científic

Idioma

 Parla 

Llegeix

Escriu

Anglès

Correctament

Correctament

Correctament

Rus

Correctament

Correctament

Correctament

Espanyol

Correctament

Correctament

Correctament

Català

Correctament

Correctament

Correctament

Italià

Regular

Regular

Regular

                                                      


Formació acadèmica 

Llicenciada en Filologia Eslava (Universidad Kirgüizo-Rusa Eslava (Kirgizistán, Bishkek)) - Juny del 2004

Licenciada en Filología Hispánica (Universitat de Girona) – pendiente (2006-2009)

Màster en Ensenyament d’espanyol i de català com a segones llengües (Universitat de Girona) - pendiente (2008-2010)

 

Recerca

Línies de recerca: Lingüística sincrònica 


Publicacions

Autors (p.o. de firma): Chernova, Ekaterina

Títol: La binariedad en el aspecto ruso

Revista: Interlingüística

Volum: - Número: 19 Pàginas, inicial:  - final: - Any: en premsa Lloc de publicació: Girona

 

 

Contribucions a congressos

Autors (p.o. de firma): Chernova, Ekaterina

Títol: La binariedad en el aspecto ruso

Congrés: XXIII Trobada Internacional de l'Associació de Joves Lingüistes

Ciutat: Girona Data: del 26 al 28 de març del 2008

 

Altres mèrits

Activitat: Elaboración del libro El rus: Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del rus (Col·lecció Llengua, immigració i ensenyament del català) en coautoría con Francesc Roca

Dades: 09/2008 – actualidad

Ámbit: Local

 

Activitat: Miembro del comité editorial de la revista Interlingüística, n. 19            

Dades: 04/2008 – 12/2008

Ámbit: Local

 

Activitat: Miembro del comité colaborador del XXIII Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes lingüistas

Dades: 07/2007 – 03/2008

Ámbit: Local

 

Activitat: Miembro del comité editorial de las Actas de les Primeres Jornades sobre Llengües Minoritàries

Dades: 08/2008 – 11/2008

Ámbit: Local

 

Activitat: Traducción del libro 42 Leyendas de Girona del español al ruso

Dades: 09/2007 – 12/2007

Ámbit: Local

 

Activitat: Profesora de colaboración (Sintaxis Rusa; Cultura del habla; Ortografía rusa) en la Universidad Kirguizo-Rusa Eslava (Kirguizistán, Bishkek) a lo largo de la práctica pedagógica

Dades: 09/2003 – 11/2003

Ámbit: Extranjero

 

Activitat: Profesora del instituto (Lengua y Literatura Rusas); escuela n.12 (Kirguizistán, Bishkek) a lo largo de la práctica pedagógica       

Dades: 03/2003 – 04/2003

Ámbit: Extranjero

 

Activitat: Periodista en los periódicos locales en Kirguizistán, Bishkek   

Dades: 10/1997 – 12/2003

Ámbit: Extranjero

 

Activitat: Correctora en los periódicos locales en Kirguizistán, Bishkek  

Dades: 09/1999  – 12/2002

Ámbit: Extranjero