Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Geografia

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Geografia física dels paisatges litorals

ESTUDI DE GEOGRAFIA
Curs 2010/11

GEOGRAFIA FÍSICA DELS PAISATGES LITORALS


Crèdits: 6
Professor: Josep Pintó


PROGRAMA:


1. Geografia de les costes

 

1.1. Geomorfologia del litoral

1.2. Població i activitats econòmiques al litoral

1.3. La costa catalana


2. Tipus de paisatges litorals:

2.1. Les costes altes

2.2. Els paisatges de dunes

2.3. Les zones humides

2.4. El paisatge de la Terra Baixa litoral


3. Problemes ambientals de l'espai litoral

3.1. La urbanització de la façana marítima

3.2. El retrocés de la línia de costa

3.3. La transformació del paisatge litoralA més de les classes teòriques hi haurà una sortida de camp de 3 dies al Delta de l'Ebre.