Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Presentació

Contacte

Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Institut de Recerca Educativa

Plaça Sant Domènec, 9

17071 Girona

Telf: +34972418742

Fax: +34972418301

am.geli@udg.edu

rosa.medir@udg.edu

 

 

Presentació

  tulipes

El Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA) forma part de l'Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona i és liderat, des dels seus incis dels anys noranta per la Dra. Anna M. Geli de Ciurana.

Els seus primers passos es centraren en la formació del professorat d'educació primària i secundària, sota el paraigües de la sostenibilitat, en relació amb la docència impartida pels membres del grup en les titulacions de Mestre/a.

Ben aviat, va sorgir una de les línies que més producció i renom ha donat al grup: l'ambientalització curricular dels estudis superiors. El programa ALFA de la Unió Europea va propiciar l'establiment de la Red ACES, liderada per la Universitat de Girona, amb la participació d'universitats europees i llatinoamericanes.

L'ambientalització curricular ha estat també treballada en els diferents nivells de l'ensenyament obligatori, creant-se un grup de treball amb professorat d'infantil, primària i secundària de Catalunya, amb el suport dels departaments d'Educació i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Altres temàtiques s'han obert més recentment com  l'avaluació de programes educatius. I com a tasca inherent de la majoria dels seus membres, la recerca en les didàctiques de les ciències experimentals i de les ciències socials.

El grup GRECA es considera compromès amb la recerca local i global dins el camp de l'educació per a la sostenibilitat i orienta les seves accions en consonància amb el Decenni de les Nacions Unides de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014)

El grup GRECA és Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya des de 2009 (2009 SGR 54) i ho torna a ser en la convocatòria de 2014 (2014 SGR 367)


Us convidem a visitar el nostre web i a contactar amb nosaltres per a qualsevol interès o suggeriment.